ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [582] Rajagaram va cittagaram va aramam va uyyanam va
pokkharanim  va  dassanaya  gacchantiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo rajagarampi
cittagarampi  aramampi  uyyanampi  pokkharanimpi  1- dassanaya agamamsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [583]  Asandim  va  pallankam  va paribhunjantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. aramampi uyyanampi polkharanipiti pathattayam natthi.
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  asandimpi  pallankampi  paribhunjimsu  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake).
   [584] Suttam kantiya 1- pacittiyam kattha pannattanti. Savatthiya
pannattam  .  kam arabbhati . sambahula 2- bhikkhuniyo arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  2- bhikkhuniyo suttam kantimsu tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (elakalomake)
   [585] Gihiveyyavaccam karontiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo gihiveyyavaccam
akamsu  tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [586]  Bhikkhuniya  3-  ehayye  imam  adhikaranam vupasamehiti
vuccamanaya  sadhuti  patissunitva  neva  vupasamentiya na vupasamaya
ussukkam  karontiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha .
Kismim  vatthusminti . thullananda bhikkhuni bhikkhuniya 3- ehayye imam
adhikaranam   vupasamehiti  vuccamana  sadhuti  patissunitva  neva
@Footnote: 1 Ma. Yu. kantantiya . 2 Ma. Yu. chabbaggiya . 3 Yu. bhikkhunihi.
Vupasamesi  na  vupasamaya  ussukkam  akasi tasmim vatthusmim . eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (dhuranikkhepe).
   [587]  Agarikassa  va  paribbajakassa  va  paribbajikaya
va  sahattha  khadaniyam  va bhojaniyam va dentiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . thullanandam
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni
agarikassa   sahattha  khadaniyampi  bhojaniyampi  adasi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [588] Avasathacivaram anissajjitva paribhunjantiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . thullanandam
bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni avasathacivaram
anissajjitva  paribhunji  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti .
Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
   [589]  Avasatham  anissajjitva  carikam pakkamantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Thullanandam  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda
bhikkhuni  avasatham  anissajjitva  carikam  pakkami  tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
Samutthati (kathinake).
   [590]   Tiracchanavijjam  pariyapunantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
tiracchanavijjam  pariyapunimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (padasodhamme).
   [591] Tiracchanavijjam vacentiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha.
Kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo tiracchanavijjam vacesum tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (padasodhamme).
        Cittagaravaggo pancamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 161-164. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3286&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3286&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=582&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=582              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]