ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [582] Rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ vā
pokkharaṇiṃ  vā  dassanāya  gacchantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo rājāgāraṃpi
cittāgāraṃpi  ārāmaṃpi  uyyānaṃpi  pokkharaṇiṃpi  1- dassanāya agamaṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [583]  Āsandiṃ  vā  pallaṅkaṃ  vā paribhuñjantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārāmaṃpi uyyānaṃpi polkharaṇīpīti pāṭhattayaṃ natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page162.

Sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo āsandiṃpi pallaṅkaṃpi paribhuñjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake). [584] Suttaṃ kantiyā 1- pācittiyaṃ kattha paññattanti. Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā 2- bhikkhuniyo ārabbha . Kismiṃ vatthusminti . sambahulā 2- bhikkhuniyo suttaṃ kantiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake) [585] Gihiveyyāvaccaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti. Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo gihiveyyāvaccaṃ akaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake). [586] Bhikkhuniyā 3- ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehīti vuccamānāya sādhūti paṭissuṇitvā neva vūpasamentiyā na vūpasamāya ussukkaṃ karontiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . Kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī bhikkhuniyā 3- ehayye imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehīti vuccamānā sādhūti paṭissuṇitvā neva @Footnote: 1 Ma. Yu. kantantiyā . 2 Ma. Yu. chabbaggiyā . 3 Yu. bhikkhunīhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page163.

Vūpasamesi na vūpasamāya ussukkaṃ akāsi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe). [587] Āgārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī āgārikassa sahatthā khādanīyampi bhojanīyampi adāsi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake). [588] Āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī āvasathacīvaraṃ anissajjitvā paribhuñji tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake). [589] Āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkamantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkāmi tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page164.

Samuṭṭhāti (kaṭhinake). [590] Tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ pariyāpuṇiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (padasodhamme). [591] Tiracchānavijjaṃ vācentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti. Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha. Kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhuniyo tiracchānavijjaṃ vācesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (padasodhamme). Cittāgāravaggo pañcamo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 161-164. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3286&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3286&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=582&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=582              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]