ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [592] Janam sabhikkhukam aramam anapuccha pavisantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  anapuccha  aramam  pavisimsu  tasmim  vatthusmim  . eka
pannatti  dve  anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [593]  Bhikkhum  akkosantiya  paribhasantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  vesaliya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page165.

Bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo ayasmantam upalim akkosimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [594] Candikataya ganam paribhasantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni candikata 1- ganam paribhasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [595] Nimantitaya pavaritaya 2- khadaniyam va bhojaniyam va [3]- Bhunjantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . Kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo bhuttavi 4- pavarita annatra bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati. [596] Kulam maccharayantiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . annatara bhikkhuni kulam maccharayi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [597] Abhikkhuke avase vassam vasantiya pacittiyam kattha @Footnote: 1 Ma. candikataya . 2 Ma. Yu. nimantitaya va pavaritaya va . 3 Ma. annatra. @4 Ma. bhuttaviniyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page166.

Pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo abhikkhuke avase vassam vasimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake). [598] Vassam vutthaya bhikkhuniya ubhatosanghe tihi thanehi nappavarentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . Kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo vassam vuttha bhikkhusangham nappavaresum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). [599] Ovadaya va samvasaya va na gacchantiya pacittiyam kattha pannattanti . sakkesu pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiya bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo ovadam na gacchimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike). [600] Uposathampi na pucchantiya ovadampi na yacantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhuniyo uposathampi na pucchimsu ovadampi na yacimsu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). [601] Pasakhe jatam gandam va ruhitam va anapaloketva sangham va ganam va purisena saddhim ekenekaya bhedapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Annatara bhikkhuni pasakhe jatam gandam purisena saddhim ekeneka bhedapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake). Aramavaggo chattho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 164-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3349&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3349&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=592&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=592              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]