ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [592] Jānaṃ sabhikkhukaṃ ārāmaṃ anāpucchā pavisantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  anāpucchā  ārāmaṃ  pavisiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā
paññatti  dve  anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [593]  Bhikkhuṃ  akkosantiyā  paribhāsantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  vesāliyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
Bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
āyasmantaṃ  upāliṃ  akkosiṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [594]  Caṇḍīkatāya  gaṇaṃ  paribhāsantiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ
bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī caṇḍīkatā 1-
gaṇaṃ  paribhāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [595]  Nimantitāya pavāritāya 2- khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
[3]-  Bhuñjantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  bhuttāvī 4- pavāritā
aññatra  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [596]  Kulaṃ  maccharāyantiyā  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ  bhikkhuniṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . aññatarā bhikkhunī kulaṃ maccharāyi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [597]  Abhikkhuke  āvāse  vassaṃ vasantiyā pācittiyaṃ kattha
@Footnote: 1 Ma. caṇḍīkatāya . 2 Ma. Yu. nimantitāya vā pavāritāya vā . 3 Ma. aññatra.
@4 Ma. bhuttāviniyo.
Paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo abhikkhuke
āvāse  vassaṃ  vasiṃsu  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [598]  Vassaṃ  vutthāya  bhikkhuniyā  ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi
nappavārentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  vassaṃ vutthā bhikkhusaṅghaṃ
nappavāresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [599] Ovādāya vā saṃvāsāya vā na gacchantiyā pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sakkesu  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Chabbaggiyā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ovādaṃ  na gacchiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
(paṭhamapārājike).
   [600]  Uposathaṃpi  na  pucchantiyā  ovādaṃpi  na yācantiyā
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  uposathaṃpi  na  pucchiṃsu  ovādaṃpi  na  yāciṃsu
Tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [601]  Pasākhe  jātaṃ  gaṇḍaṃ vā ruhitaṃ vā anapaloketvā
saṅghaṃ  vā  gaṇaṃ  vā  purisena  saddhiṃ ekenekāya bhedāpentiyā
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  aññataraṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Aññatarā  bhikkhunī  pasākhe  jātaṃ  gaṇḍaṃ purisena saddhiṃ ekenekā
bhedāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake).
          Ārāmavaggo chaṭṭho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 164-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3349              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3349              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=592&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=592              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]