ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [592] Janam sabhikkhukam aramam anapuccha pavisantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  anapuccha  aramam  pavisimsu  tasmim  vatthusmim  . eka
pannatti  dve  anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [593]  Bhikkhum  akkosantiya  paribhasantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  vesaliya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
Bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
ayasmantam  upalim  akkosimsu  tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [594]  Candikataya  ganam  paribhasantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . thullanandam
bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni candikata 1-
ganam  paribhasi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [595]  Nimantitaya pavaritaya 2- khadaniyam va bhojaniyam va
[3]-  Bhunjantiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  bhuttavi 4- pavarita
annatra  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati.
   [596]  Kulam  maccharayantiya  pacittiyam  kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  annataram  bhikkhunim
arabbha  .  kismim  vatthusminti  . annatara bhikkhuni kulam maccharayi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [597]  Abhikkhuke  avase  vassam vasantiya pacittiyam kattha
@Footnote: 1 Ma. candikataya . 2 Ma. Yu. nimantitaya va pavaritaya va . 3 Ma. annatra.
@4 Ma. bhuttaviniyo.
Pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo abhikkhuke
avase  vassam  vasimsu  tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [598]  Vassam  vutthaya  bhikkhuniya  ubhatosanghe tihi thanehi
nappavarentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  vassam vuttha bhikkhusangham
nappavaresum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [599] Ovadaya va samvasaya va na gacchantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  sakkesu  pannattam  .  kam  arabbhati .
Chabbaggiya  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim vatthusminti . chabbaggiya
bhikkhuniyo  ovadam  na gacchimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam   apattisamutthananam   ekena   samutthanena   samutthati
(pathamaparajike).
   [600]  Uposathampi  na  pucchantiya  ovadampi  na yacantiya
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhuniyo  uposathampi  na  pucchimsu  ovadampi  na  yacimsu
Tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [601]  Pasakhe  jatam  gandam va ruhitam va anapaloketva
sangham  va  ganam  va  purisena  saddhim ekenekaya bhedapentiya
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  annataram  bhikkhunim  arabbha  . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  pasakhe  jatam  gandam purisena saddhim ekeneka
bhedapesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
          Aramavaggo chattho.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 164-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3349&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3349&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=592&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=592              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]