ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [602]  Gabbhiniṃ  vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  gabbhiniṃ
vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [603]  Pāyantiṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  pāyantiṃ
vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [604]  Dve  vassāni  chasu  dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ ārabbhāti . sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti.
Sambahulā bhikkhuniyo dve vassāni chasu  dhammesu asikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ
vuṭṭhāpesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [605]  Dve  vassāni  chasu  dhammesu  sikkhitasikkhaṃ sikkhamānaṃ
saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo dve vassāni
chasu  dhammesu  sikkhitasikkhaṃ  sikkhamānaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [606]  Ūnadvādasavassaṃ  gihigataṃ vuṭṭhāpentiyā pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . sambahulā
bhikkhuniyo  ūnadvādasavassaṃ  gihigataṃ  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [607]  Paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu
Asikkhitasikkhaṃ  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
ārabbha   .   kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo
paripuṇṇadvādasavassaṃ   gihigataṃ   dve   vassāni  chasu  dhammesu
asikkhitasikkhaṃ  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [608]  Paripuṇṇadvādasavassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu
sikkhitasikkhaṃ  saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā bhikkhuniyo
paripuṇṇadvādasavassaṃ  gihigataṃ  dve  vassāni  chasu dhammesu sikkhitasikkhaṃ
saṅghena  asammataṃ  vuṭṭhāpesuṃ  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [609] Sahavijīniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇhantiyā
na  anuggahāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  sahajīviniṃ  vuṭṭhāpetvā  dve
vassāni  neva  anuggahesi  na  anuggahāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [610]  Vuṭṭhāpitaṃ  pavattiniṃ  dve  vassāni  nānubandhantiyā
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhuniyo  vuṭṭhāpitaṃ  pavattiniṃ  dve  vassāni nānubandhiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [611]  Sahajīviniṃ  vuṭṭhāpetvā  neva  vūpakāsentiyā  na
vūpakāsāpentiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  thullanandā  bhikkhunī  sahajīviniṃ  vuṭṭhāpetvā  neva
vūpakāsesi na vūpakāsāpesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
          Gabbhinīvaggo sattamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 167-170. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3409              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3409              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=602&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=602              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]