ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [602]  Gabbhinim  vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  gabbhinim
vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [603]  Payantim vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  payantim
vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

[604] Dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti. Sambahula bhikkhuniyo dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [605] Dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam sanghena asammatam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamanam sanghena asammatam vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [606] Unadvadasavassam gihigatam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo unadvadasavassam gihigatam vutthapesum tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [607] Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Asikkhitasikkham vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [608] Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [609] Sahavijinim vutthapetva dve vassani neva anugganhantiya na anuggahapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni sahajivinim vutthapetva dve vassani neva anuggahesi na anuggahapesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

[610] Vutthapitam pavattinim dve vassani nanubandhantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhuniyo vutthapitam pavattinim dve vassani nanubandhimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike). [611] Sahajivinim vutthapetva neva vupakasentiya na vupakasapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni sahajivinim vutthapetva neva vupakasesi na vupakasapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). Gabbhinivaggo sattamo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 167-170. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3409&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3409&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=602&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=602              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]