ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [612]  Unavisativassam  kumaribhutam vutthapentiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
unavisativassam  kumaribhutam  vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti. Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [613]  Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu
asikkhitalikkham  vutthapentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha   .   kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo
paripunnavisativassam   kumaribhutam   dve   vassani  chasu  dhammesu
asikkhitasikkham  vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [614]  Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu
sikkhitasikkham  sanghena  asammatam  vutthapentiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
paripunnavisativassam  kumaribhutam  dve  vassani  chasu dhammesu sikkhitasikkham
sanghena  asammatam  vutthapesum  tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [615]  Unadvadasavassaya  vutthapentiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
unadvadasavassa  vutthapesum  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [616]   Paripunnadvadasavassaya   sanghena   asammataya
vutthapentiya  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti.
Sambahula   bhikkhuniyo   paripunnadvadasavassa  sanghena  asammata
vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [1]-
   [617] Alantava te ayye vutthapitenati vuccamanaya sadhuti
patissunitva  paccha  khiyanadhammam  apajjantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . candakalim
bhikkhunim  arabbha  . kismim vatthusminti . candakali bhikkhuni alantava
te  ayye  vutthapitenati  vuccamana  sadhuti patissunitva paccha
khiyanadhammam  apajji  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti . channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [618] Sikkhamanam sace me tvam ayye civaram dassasi evahantam
vutthapessamiti  vatva neva vutthapentiya na vutthapanaya ussukkam
karontiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  sikkhamanam  sace  me tvam ayye civaram dassasi
evahantam  vutthapessamiti  vatva neva vutthapesi na vutthapanaya
ussukkam  akasi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [619] Sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasi
evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapentiya na vutthapanaya
@Footnote: 1 Ma. (dutiyaparajike).
Ussukkam  karontiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  sikkhamanam  sace  mam
tvam  ayye  dve  vassani anubandhissasi evahantam vutthapessamiti
vatva  neva  vutthapesi  na  vutthapanaya  ussukkam  akasi tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [620]  Purisasamsattham  kumarakasamsattham  candim sokavassam sikkhamanam
vutthapentiya  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  purisasamsattham  kumarakasamsattham  candim  sokavassam
sikkhamanam  vutthapesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [621]  Matapituhi  va  samikena va ananunnatam sikkhamanam
vutthapentiya  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  matapituhipi  samikenapi  ananunnatam  sikkhamanam
vutthapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam
catuhi  samutthanehi samutthati siya vacato samutthati na kayato na
cittato   siya   kayato   ca   vacato   ca  samutthati
Na  cittato  siya  vacato  ca cittato ca samutthati na kayato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [622] Parivasikacchandadanena sikkhamanam vutthapentiya pacittiyam
kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . Thullanandam
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni
parivasikacchandadanena   sikkhamanam  vutthapesi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati.
   [623]  Anuvassam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  anuvassam
vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [624]  Ekam  vassam  dve  vutthapentiya  pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
ekam  vassam  dve vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
         Kumaribhutavaggo atthamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 170-174. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3472&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3472&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=612&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=612              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]