ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [625]  Chattupahanam dharentiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha   .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhuniyo
chattupahanam  dharesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake).
   [626]  Yanena  yayantiya  pacittiyam  kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhuniyo yanena
yayimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti eka anuppannatti .
Channam   apattisamutthananam   dvihi   samutthanehi   samutthati
(elakalomake).
   [627]  Sanghanim  dharentiya  pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  annatara  bhikkhuni  sanghanim  dharesi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [628] Itthalankaram dharentiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo itthalankaram
dharesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
Dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [629] Gandhavannakena nhayantiya pacittiyam kattha pannattanti.
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo gandhavannakena
nhayimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [630]  Vasitakena  pinnakena  nhayantiya  pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
vasitakena  pinnakena nhayimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam   apattisamutthananam   dvihi   samutthanehi   samutthati
(elakalomake).
   [631]  Bhikkhuniya ummaddapentiya parimaddapentiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  bhikkhuniya  ummaddapesum  parimaddapesum  tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake).
   [632]   Sikkhamanaya  ummaddapentiya  parimaddapentiya
pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati.
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo   sikkhamanaya   ummaddapesum   parimaddapesum   tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [633]   Samaneriya  ummaddapentiya  parimaddapentiya
pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati.
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo   samaneriya   ummaddapesum   parimaddapesum   tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (elakalomake).
   [634]  Gihiniya  ummaddapentiya parimaddapentiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  gihiniya  ummaddapesum  parimaddapesum  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake).
   [635] Bhikkhussa purato anapuccha asane nisidantiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  bhikkhussa  purato  anapuccha  asane  nisidimsu  tasmim
Vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (kathinake).
   [636]  Anokasakatam  bhikkhum  panham pucchantiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniya  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
anokasakatam  bhikkhum  panham  pucchimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi samutthanehi samutthati
(padasodhamme).
   [637]  Asankacchikaya  gamam  pavisantiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam  . kam arabbhati . annataram
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  annatara  bhikkhuni
asankacchika  gamam  pavisi  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti .
Channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi  samutthati  siya
kayato  samutthati  na  vacato  na  cittato  siya  kayato ca
cittato ca samutthati na vacato.
             Chattupahanavaggo navamo.
            Navavagga khuddaka nitthita.
                 Tassuddanam
   [638] Lasunam samhare lomam      talamatthanca suddhikam
     bhunjantamakadhannanam     dvevighasena dassana
     Andhakare paticchanne      ajjhokase rathikaya ca
     pure paccha vikale ca      duggahi niraye vadhi
     naggodaka visibbetva    pancahikam sankamaniyam
     ganam vibhangasamanam         dubbalam kathinena ca
     ekamancattharanena [1]-    sancicca sahajivini
     datva samsatthaanto ca      tiro vassam na pakkame
     raja asandi suttanca    gihi vupasamena ca
     dade civaravasatham          pariyapunanca vacaye
     aramakkosacandi ca      bhunjeyya kulamacchari
     vase pavaranovada 2-     dve dhamma 3- pasakhena ca
     gabbhini payanti chadhamme    asammatunadvadasa
     paripunnanca sanghena      sahavutthapanena 4- ca
     kumari dve ca sanghena      dvadasasammatena ca
     alam sace [5]- dve vassam     samsattha samikena ca
     parivasikanuvassam        duve vutthapanena ca
     chattayanena sanghani      itthalankaravannake
     pinnaka bhikkhuni ceva     sikkha ca samanerika
     gihi bhikkhussa purato       anokasam sankacchikati.
          Tesam vagganam uddanam
   [639] Lasunandhakara nhanam 6-    tuvatta cittagaraka 7-
@Footnote: 1 Yu. ca . 2 Ma. Yu. pavaranovadam . 3 Yu. dhamme . 4 Ma. Yu. sahavuttha
@cha panca ca. 5 Ma. Yu. ca. 6 Ma. nana. 7 Yu. cittagaraka.
     Aramam gabbhini ceva      kumari 1- chattupahanati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 174-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3559&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3559&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=625&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]