ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [640]  Sappim  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
sappim  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati.
   [641]  Telam  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
telam  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati .
   [642]  Madhum  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
madhum  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati.
@Footnote: 1 Yu. kumara.
   [643]  Phanitam  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
phanitam  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati.
   [644]  Maccham  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
maccham  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati.
   [645]  Mamsam  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
mamsam  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati.
   [646]  Khiram  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
Bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
khiram  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati.
   [647]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  patidesaniyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
dadhim  vinnapetva  bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  catuhi  samutthanehi
samutthati  siya  kayato  samutthati  na  vacato  na  cittato
siya  kayato  ca vacato ca samutthati na cittato siya kayato
ca  cittato ca samutthati na vacato siya kayato ca vacato ca
cittato ca samutthati.
         Attha patidesaniya nitthita.
            Tassuddanam
   [648] Sappi telam madhunceva   phanitam macchameva ca
     mamsam khiram dadhincapi       vinnapetvana bhikkhuni
     patidesaniya attha      sayambuddhena desitati 1-.
            ---------
Ye sikkhapada bhikkhuvibhange vittharita te sankhipitva 2- bhikkhunivibhange
@Footnote: 1 Po. sambuddhena pakasitati . 2 Ma. sankhitta.
Katthapannattivaram nitthitam pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 180-183. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3663&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3663&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=640&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=640              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]