ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [640]  Sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [641]  Telaṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
telaṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .
   [642]  Madhuṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
madhuṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
@Footnote: 1 Yu. kumārā.
   [643]  Phāṇitaṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
phāṇitaṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [644]  Macchaṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
macchaṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [645]  Maṃsaṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
maṃsaṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [646]  Khīraṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
Bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
khīraṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [647]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjantiyā  pāṭidesanīyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  catūhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato
siyā  kāyato  ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato siyā kāyato
ca  cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā kāyato ca vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti.
         Aṭṭha pāṭidesanīyā niṭṭhitā.
            Tassuddānaṃ
   [648] Sappi telaṃ madhuñceva   phāṇitaṃ macchameva ca
     maṃsaṃ khīraṃ dadhiñcāpi       viññāpetvāna bhikkhunī
     pāṭidesanīyā aṭṭha      sayambuddhena desitāti 1-.
            ---------
Ye sikkhāpadā bhikkhuvibhaṅge vitthāritā te saṅkhipitvā 2- bhikkhunīvibhaṅge
@Footnote: 1 Po. sambuddhena pakāsitāti . 2 Ma. saṅkhittā.
Katthapaññattivāraṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 180-183. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3663              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3663              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=640&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=640              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]