ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [649]  Avassuta  bhikkhuni avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyanti  kati  apattiyo apajjati . avassuta bhikkhuni avassutassa
purisapuggalassa  kayasamsaggam  sadiyanti  tisso  apattiyo  apajjati
adhakkhakam  ubbhajanumandalam  gahanam  sadiyati  apatti  parajikassa
ubbhakkhakam  adhojanumandalam  gahanam  sadiyati  apatti  thullaccayassa
kayapatibaddham  gahanam  sadiyati  apatti  dukkatassa  avassuta  bhikkhuni
avassutassa  purisapuggalassa  kayasamsaggam  sadiyanti  ima  tisso
apattiyo apajjati.
   [650]  Vajjapaticchadika  bhikkhuni  vajjam  paticchadenti  kati
apattiyo   apajjati   .   vajjapaticchadika  bhikkhuni  vajjam
paticchadenti  tisso  apattiyo  apajjati  janam  parajikam dhammam
paticchadeti   apatti   parajikassa   vematika   paticchadeti
apatti   thullaccayassa   acaravipattim   paticchadeti   apatti
dukkatassa  vajjapaticchadika  bhikkhuni  vajjam  paticchadenti  ima
tisso apattiyo apajjati.
   [651]  Ukkhittanuvattika  bhikkhuni  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanti  kati  apattiyo  apajjati  .  ukkhittanuvattika
bhikkhuni  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjanti  tisso apattiyo
apajjati   nattiya   dukkatam  dvihi  kammavacahi  thullaccaya
Kammavacapariyosane   apatti   parajikassa   ukkhittanuvattika
bhikkhuni  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjanti  ima  tisso
apattiyo apajjati.
   [652]  Atthamam vatthum paripurenti kati apattiyo apajjati .
Atthamam  vatthum  paripurenti  tisso  apattiyo  apajjati  purisena
itthannamam  gabbham  gacchati  1-  vutta  gacchati apatti dukkatassa
purisassa  hatthapasam  okkantamatte  apatti  thullaccayassa  atthamam
vatthum  paripureti  apatti  parajikassa  atthamam  vatthum  paripurenti
ima tisso apattiyo apajjati.
          Parajika nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 183-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3724&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3724&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=649&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=649              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]