ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [27] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
atirekacīvaraṃ   dasāhaṃ   atikkāmentassa   nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū
atirekacīvaraṃ [1]- dhāresuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
@Footnote: 1 Po. dasāhātikkantaṃ.
Samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti na cittato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [28]  Ekarattaṃ  ticīvarena  vippavasantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Sambahule  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū
bhikkhūnaṃ  hatthe  cīvaraṃ  nikkhipitvā  santaruttarena  janapadacārikaṃ
pakkamiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [29] Akālacīvaraṃ paṭiggahetvā māsaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  akālacīvaraṃ  paṭiggahetvā  māsaṃ atikkāmesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ . ekā paññatti [1]- . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato  ca samuṭṭhāti
na cittato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [30] Aññātikāya bhikkhuniyā purāṇacīvaraṃ dhovāpentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekā anupaññatti.
Āyasmā  udāyi  aññātikāya  bhikkhuniyā  purāṇacīvaraṃ  dhovāpesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [31]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato  cīvaraṃ paṭiggaṇhantassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  aññātikāya  bhikkhuniyā  hatthato cīvaraṃ paṭiggahesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [32] Aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  upanando sakyaputto aññātakaṃ seṭṭhiputtaṃ
cīvaraṃ   viññāpesi   tasmiṃ   vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [33]  Aññātakaṃ  gahapatiṃ  vā  gahapatāniṃ vā taduttariṃ cīvaraṃ
viññāpentassa   nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  na  mattaṃ jānitvā bahuṃ
Cīvaraṃ  viññāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [34] Pubbe appavāritena 1- aññātakaṃ gahapatikaṃ upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ
ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto pubbe
appavārito  aññātakaṃ  gahapatikaṃ upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [35] Pubbe appavāritena 2- aññātake gahapatike upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ āpajjantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ upanandaṃ sakyaputtaṃ
ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā upanando sakyaputto pubbe
appavārito aññātake gahapatike upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajji
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [36]  Atirekatikkhattuṃ  codanāya  atirekachakkhattuṃ ṭhānena cīvaraṃ
abhinipphādentassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .
@Footnote: 1 Po. appavāritaṃ. Ma. appavāritassa . 2 Po. appavārite. Ma. appavāritassa.
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ
sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā upanando
sakyaputto  upāsakena  ajjuṇho  bhante  āgamehīti  vuccamāno
nāgamesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Kaṭhinavaggo paṭhamo.
          Tassuddānaṃ
   [37] Atirekekarattañca      akālaporāṇadhovanaṃ
     paṭiggahaṇapañcamañceva    viññatti ca taduttari
     dve appavāritā ceva      tikkhattuṃ codanāya cāti.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 18-22. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=386              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=386              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=27&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=27              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]