ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [27] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
atirekacivaram   dasaham   atikkamentassa   nissaggiyam   pacittiyam
kattha  pannattanti  .  vesaliya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu
atirekacivaram [1]- dharesum tasmim vatthusmim . eka pannatti eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
@Footnote: 1 Po. dasahatikkantam.
Samutthati  siya  kayato  ca  vacato  ca  samutthati na cittato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [28]  Ekarattam  ticivarena  vippavasantassa nissaggiyam pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Sambahule  bhikkhu  arabbha  .  kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu
bhikkhunam  hatthe  civaram  nikkhipitva  santaruttarena  janapadacarikam
pakkamimsu  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti eka anuppannatti .
Channam   apattisamutthananam   dvihi   samutthanehi   samutthati
siya  kayato  ca  vacato  ca  samutthati  na  cittato  siya
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [29] Akalacivaram patiggahetva masam atikkamentassa nissaggiyam
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  sambahule  bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  akalacivaram  patiggahetva  masam atikkamesum tasmim
vatthusmim . eka pannatti [1]- . channam apattisamutthananam dvihi
samutthanehi  samutthati  siya  kayato  ca  vacato  ca samutthati
na cittato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [30] Annatikaya bhikkhuniya puranacivaram dhovapentassa nissaggiyam
pacittiyam   kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .
Kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. eka anupannatti.
Ayasma  udayi  annatikaya  bhikkhuniya  puranacivaram  dhovapesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [31]  Annatikaya  bhikkhuniya  hatthato  civaram patigganhantassa
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam .
Kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  udayi  annatikaya  bhikkhuniya  hatthato civaram patiggahesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  eka  anuppannatti .
Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [32] Annatakam gahapatim va gahapatanim va civaram vinnapentassa
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  .  ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma  upanando sakyaputto annatakam setthiputtam
civaram   vinnapesi   tasmim   vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam chahi samutthanehi
samutthati .pe.
   [33]  Annatakam  gahapatim  va  gahapatanim va taduttarim civaram
vinnapentassa   nissaggiyam   pacittiyam  kattha  pannattanti  .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha.
Kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu  na  mattam janitva bahum
Civaram  vinnapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [34] Pubbe appavaritena 1- annatakam gahapatikam upasankamitva
civare  vikappam apajjantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam upanandam sakyaputtam
arabbha . kismim vatthusminti . ayasma upanando sakyaputto pubbe
appavarito  annatakam  gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajji
tasmim  vatthusmim  . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi
samutthanehi samutthati .pe.
   [35] Pubbe appavaritena 2- annatake gahapatike upasankamitva
civare  vikappam apajjantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam upanandam sakyaputtam
arabbha . kismim vatthusminti . ayasma upanando sakyaputto pubbe
appavarito annatake gahapatike upasankamitva civare vikappam apajji
tasmim  vatthusmim  . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi
samutthanehi samutthati .pe.
   [36]  Atirekatikkhattum  codanaya  atirekachakkhattum thanena civaram
abhinipphadentassa  nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .
@Footnote: 1 Po. appavaritam. Ma. appavaritassa . 2 Po. appavarite. Ma. appavaritassa.
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  ayasmantam  upanandam
sakyaputtam  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  ayasma upanando
sakyaputto  upasakena  ajjunho  bhante  agamehiti  vuccamano
nagamesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam
chahi samutthanehi samutthati .pe.
         Kathinavaggo pathamo.
          Tassuddanam
   [37] Atirekekarattanca      akalaporanadhovanam
     patiggahanapancamanceva    vinnatti ca taduttari
     dve appavarita ceva      tikkhattum codanaya cati.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 18-22. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=386&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=386&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=27&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=27              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]