ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [777] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati vipattiyo bhajanti .
Avassutaya   bhikkhuniya   avassutassa   purisapuggalassa  kayasamsaggam
sadiyantiya  apattiyo  catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti
siya silavipattim siya acaravipattim .pe.
   [778]  Dadhim  vinnapetva  bhunjantiya  apattiyo  catunnam
vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  dadhim vinnapetva bhunjantiya
apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [779] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

Sadiyantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena .pe. [780] Dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena. Sangahavaram nitthitam catuttham. [781] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato .pe. [782] Dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . dadhim vinnapetva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

Bhunjantiya apattiyo channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthahanti siya kayato samutthahanti na vacato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthahanti na vacato cittato siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Samutthanavaram nitthitam pancamam. [783] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam .pe. [784] Dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Adhikaranavaram nitthitam chattham. [785] Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyantiya apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

[786] Dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . dadhim vinnapetva bhunjantiya apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Samathavaram nitthitam sattamam. [787] Avassuta bhikkhuni avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyanti kati apattiyo apajjati . avassuta bhikkhuni avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyanti tisso apattiyo apajjati adhakkhakam ubbhajanumandalam gahanam sadiyati apatti parajikassa ubbhakkhakam adhojanumandalam gahanam sadiyati apatti thullaccayassa kayapatibaddham gahanam sadiyati apatti dukkatassa avassuta bhikkhuni avassutassa purisapuggalassa kayasamsaggam sadiyanti ima tisso apattiyo apajjati. {787.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti. Sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangatita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti. Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. [788] Dadhim vinnapetva bhunjanti kati apattiyo apajjati. Dadhim vinnapetva bhunjanti dve apattiyo apajjati bhunjissamiti patigganhati apatti dukkatassa ajjhohare ajjhohare apatti patidesaniyassa dadhim vinnapetva bhunjanti ima dve apattiyo apajjati . ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti. Sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti. {788.1} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthahanti siya kayato samutthahanti na vacato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Samuccayavaram nitthitam atthamam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 203-208. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4137&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4137&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=777&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=54              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=777              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]