ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [793]  [1]-  Yantena  bhagavata  janata passata arahata
sammasambuddhena  usuyavadikaya  2-  bhikkhuniya  attakaranapaccaya
sanghadiseso kattha pannattoti . Savatthiya pannatto. Kam arabbhati.
Thullanandam  bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni
usuyavadika  2-  vihari  tasmim  vatthusmim  .  atthi tattha pannatti
anuppannatti  anuppannapannattiti  .  eka  pannatti  anuppannatti
anuppannapannatti tasmim natthi. Sabbatthapannatti padesapannattiti.
   {793.1}    Sabbatthapannatti    .    sadharanapannatti
asadharanapannattiti   .   asadharanapannatti  .  ekatopannatti
ubhatopannattiti  .  ekatopannatti  .  catunnam  patimokkhuddesanam
katthogadham  kattha  pariyapannanti  .  nidanogadham  nidanapariyapannam .
Katamena uddesena uddesam agacchatiti . tatiyena uddesena uddesam
agacchati . catunnam vipattinam katama vipattiti . silavipatti . Sattannam
apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti . sanghadisesapattikkhandho .
Channam  apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthatiti  . dvihi
samutthanehi samutthati siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato
siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. Kenabhatanti.
Paramparabhatam. [3]-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito purato kattha pannattivaro dissati . 2 Ma. Yu. ussaya .....
@3 Ma. Yu. upali dasako ceva..... pitakam tambapanniyati.
   [794] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena 1-
corim  vutthapanapaccaya  sanghadiseso kattha pannattoti . savatthiya
pannatto  .  kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  . thullananda bhikkhuni corim vutthapesi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati  siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [795]  Eka  gamantaram  gamanapaccaya  sanghadiseso  kattha
pannattoti  .  savatthiya  pannatto . kam arabbhati . annataram
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti . annatara bhikkhuni eka
gamantaram  gacchi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  tisso
anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (pathamaparajike).
   [796]  Samaggena  sanghena  ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena
satthusasanena  anapaloketva  karakasangham  anannaya  ganassa  chandam
osaranapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya
pannatto  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  thullananda bhikkhuni samaggena sanghena ukkhittam
bhikkhunim  dhammena  vinayena  satthusasanena  anapaloketva  karakasangham
@Footnote: 1 Ma. Yu. yantena.... sammasambuddhenati ime patha natthi.
Anannaya  ganassa  chandam  osaresi  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (dhuranikkhepe).
   [797]  Avassutaya bhikkhuniya avassutassa purisapuggalassa hatthato
khadaniyam  va  bhojaniyam  va  sahattha  patiggahetva  bhunjanapaccaya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  sundarinandam  bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Sundarinanda  bhikkhuni  avassuta  avassutassa  purisapuggalassa  hatthato
amisam  patiggahesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti . channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [798]  Kinte  ayye eso purisapuggalo karissati avassuto
va  anavassuto  va yato tvam anavassuta inghayye yante eso
purisapuggalo  deti  khadaniyam  va  bhojaniyam  va  tam tvam sahattha
patiggahetva  khada  va  bhunja vati uyyojanapaccaya sanghadiseso
kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam arabbhati .
Annataram  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  annatara
bhikkhuni  kinte  ayye  eso  purisapuggalo  karissati  avassuto
va  anavassuto  va  yato  tvam  anavassuta  inghayye  yante
eso   purisapuggalo   deti  khadaniyam  va  bhojaniyam  va
tam  tvam  sahattha  patiggahetva  khada va bhunja vati uyyojesi
Tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [799]   Kupitaya   bhikkhuniya   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti . savatthiya
pannatto  .  kam arabbhati . candakalim bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  .  candakali  bhikkhuni  kupita  anattamana  evam avaca
buddham  paccacikkhami  dhammam  paccacikkhami  sangham  paccacikkhami
sikkham  paccacikkhamiti  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti .
Channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati .
(dhuranikkhepe).
   [800] Kismincideva adhikarane pacchakataya kupitaya 1- bhikkhuniya
yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha
pannattoti  .  savatthiya pannatto . kam arabbhati . candakalim
bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . candakali bhikkhuni kismincideva
adhikarane  pacchakata kupita anattamana evam avaca chandagaminiyo ca
bhikkhuniyo  dosagaminiyo  ca  bhikkhuniyo  mohagaminiyo  ca bhikkhuniyo
bhayagaminiyo  ca  bhikkhuniyoti  tasmim  vatthusmim . eka pannatti .
Channam   apattisamutthananam   ekena   samutthanena   samutthati
(dhuranikkhepe).
   [801]   Samsatthanam   bhikkhuninam   yavatatiyam  samanubhasanaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Nappatinissajjanapaccaya  sanghadiseso  kattha  pannattoti . savatthiya
pannatto  .  kam  arabbhati  .  sambahula bhikkhuniyo arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  samsattha  viharimsu tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [802] Samsattha vayye tumhe viharatha ma tumhe nana viharitthati
uyyojentiya   yavatatiyam   samanubhasanaya   nappatinissajjanapaccaya
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam
arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni samsattha vayye tumhe viharatha ma tumhe nana
viharitthati  uyyojesi  tasmim  vatthusmim . eka pannatti . channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe) .pe.
   [803]  Dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya  patidesaniyam kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiya
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . chabbaggiya bhikkhuniyo
dadhim  vinnapetva  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi
samutthati  siya  kayato  samutthati  na  vacato  na  cittato
siya  kayato  ca  vacato  ca  samutthati  na  cittato  siya
kayato  ca  cittato  ca  samutthati  na  vacato  siya kayato
Ca vacato ca cittato ca samutthati.
        Katthapannattivaram nitthitam pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 210-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4270&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4270&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=793&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=56              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=793              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]