ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [804] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya kati apattiyo apajjati .
Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  panca  apattiyo  apajjati  avassuta
bhikkhuni  avassutassa  purisapuggalassa  adhakkhakam  ubbhajanumandalam  gahanam
sadiyati  apatti  parajikassa  bhikkhu  kayena  kayam  amasati
apatti  sanghadisesassa  kayena  kayapatibaddham  amasati  apatti
thullaccayassa   kayapatibaddhena   kayapatibaddham   amasati  apatti
dukkatassa  angulipatodake  pacittiyam  kayasamsaggam  sadiyanapaccaya
ima panca apattiyo apajjati.
   [805]  Vajjam  paticchadanapaccaya kati apattiyo apajjati .
Vajjam  paticchadanapaccaya  catasso  apattiyo  apajjati  . bhikkhuni
janaparajikam  dhammam ajjhapannam 1- paticchadeti apatti parajikassa
vematika  paticchadeti  apatti  thullaccayassa  bhikkhu  sanghadisesam
paticchadeti   apatti  pacittiyassa  acaravipattim  paticchadeti
apatti   dukkatassa   vajjapaticchadanapaccaya   ima   catasso
apattiyo apajjati.
   [806]  Yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjanapaccaya  kati
apattiyo  apajjati . yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanapaccaya
panca   apattiyo   apajjati   ukkhittanuvattika   bhikkhuni
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjati  nattiya  dukkatam  dvihi
kammavacahi  thullaccaya  kammavacapariyosane  apatti  parajikassa
bhedanuvattika  bhikkhuni  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjati
apatti   sanghadisesassa   .  papikaya  ditthiya  yavatatiyam
samanubhasanaya   nappatinissajjati  apatti  pacittiyassa  yavatatiyam
samanubhasanaya   nappatinissajjanapaccaya   ima  panca  apattiyo
apajjati.
   [807] Atthamam vatthum paripuranapaccaya kati apattiyo apajjati.
Atthamam  vatthum  paripuranapaccaya  tisso  apattiyo apajjati purisena
itthannamam  [1]-  agacchati  vutta  gacchati  apatti  dukkatassa
purisassa  hatthapasam  okkantamatte  apatti  thullaccayassa  atthamam
vatthum  paripureti  apatti  parajikassa  atthamam vatthum paripuranapaccaya
ima tisso apattiyo apajjati.
          Parajika nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 215-216. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4373&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4373&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=804&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=804              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]