ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [804] Kāyasaṃsaggaṃ sādiyanapaccayā kati āpattiyo āpajjati .
Kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā  pañca  āpattiyo  āpajjati  avassutā
bhikkhunī  avassutassa  purisapuggalassa  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  gahaṇaṃ
sādiyati  āpatti  pārājikassa  bhikkhu  kāyena  kāyaṃ  āmasati
āpatti  saṅghādisesassa  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
thullaccayassa   kāyapaṭibaddhena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati  āpatti
dukkaṭassa  aṅgulipatodake  pācittiyaṃ  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyanapaccayā
imā pañca āpattiyo āpajjati.
   [805]  Vajjaṃ  paṭicchādanapaccayā kati āpattiyo āpajjati .
Vajjaṃ  paṭicchādanapaccayā  catasso  āpattiyo  āpajjati  . bhikkhunī
jānapārājikaṃ  dhammaṃ ajjhāpannaṃ 1- paṭicchādeti āpatti pārājikassa
vematikā  paṭicchādeti  āpatti  thullaccayassa  bhikkhu  saṅghādisesaṃ
paṭicchādeti   āpatti  pācittiyassa  ācāravipattiṃ  paṭicchādeti
āpatti   dukkaṭassa   vajjapaṭicchādanapaccayā   imā   catasso
āpattiyo āpajjati.
   [806]  Yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjanapaccayā  kati
āpattiyo  āpajjati . yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjanapaccayā
pañca   āpattiyo   āpajjati   ukkhittānuvattikā   bhikkhunī
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

Yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjati ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi kammavācāhi thullaccayā kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa bhedānuvattikā bhikkhunī yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjati āpatti saṅghādisesassa . pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjati āpatti pācittiyassa yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjanapaccayā imā pañca āpattiyo āpajjati. [807] Aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati. Aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūraṇapaccayā tisso āpattiyo āpajjati purisena itthannāmaṃ [1]- āgacchāti vuttā gacchati āpatti dukkaṭassa purisassa hatthapāsaṃ okkantamatte āpatti thullaccayassa aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūreti āpatti pārājikassa aṭṭhamaṃ vatthuṃ paripūraṇapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati. Pārājikā niṭṭhitā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 215-216. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4373&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4373&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=804&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=804              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]