ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [819]  Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya apattiyo catunnam vipattinam
kati  vipattiyo  bhajanti  .  kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  apattiyo
catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya
acaravipattim  .pe.  dadhim  vinnapetva  bhunjanapaccaya  apattiyo
catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  dadhim  vinnapetva
bhunjanapaccaya  apattiyo  catunnam  vipattinam  ekam  vipattim  bhajanti
acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [820]  Kayasamsaggam  sadiyanapaccaya  apattiyo  sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  .  kayasamsaggam
sadiyanapaccaya   apattiyo   sattannam  apattikkhandhanam  pancahi
apattikkhandhehi  sangahita   siya  parajikapattikkhandhena  siya
sanghadisesapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena   siya
pacittiyapattikkhandhena  siya  dukkatapattikkhandhena  .pe.  dadhim
@Footnote: 1 Yu. khadissami.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena. Sangahavaram nitthitam catuttham. [821] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato .pe. dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthahanti siya kayato samutthahanti na vacato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Samutthanavaram nitthitam pancamam. [822] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Catunnam adhikarananam apattadhikaranam .pe. dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . Dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Adhikaranavaram nitthitam chattham. [823] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . kayasamsaggam sadiyanapaccaya apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Samathavaram nitthitam sattamam. [824] Kayasamsaggam sadiyanapaccaya kati apattiyo apajjati . Kayasamsaggam sadiyanapaccaya panca apattiyo apajjati avassuta bhikkhuni avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam ubbhajanumandalam gahanam sadiyati apatti parajikassa bhikkhu kayena kayam amasati apatti sanghadisesassa kayena kayapatibaddham amasati apatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Thullaccayassa kayapatibaddhena kayapatibaddham amasati apatti dukkatassa angulipatodake pacittiyam kayasamsaggam sadiyanapaccaya ima panca apattiyo apajjati. {824.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti. Sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti. {824.2} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam pancahi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. [825] Dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya kati apattiyo apajjati . dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya dve apattiyo apajjati bhunjissamiti patigganhati apatti dukkatassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

Ajjhohare ajjhohare apatti patidesaniyassa dadhim vinnapetva bhunjanapaccaya ima dve apattiyo apajjati . ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . Ta apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim. {825.1} Sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthahanti siya kayato samutthahanti na vacato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena cati. Samuccayavaram nitthitam atthamam. Attha paccayavara nitthita 1-. Bhikkhunivibhange solasa mahavara 2- nitthita. -------------- @Footnote: 1 Yu. pathattayamidam natthi . 2 Yu. mahabheda.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 219-223. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4462&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4462&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=819&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=819              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]