ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

          Samuṭṭhānasīsasaṅkhepaṃ 1-
   [826] Aniccā sabbasaṅkhārā 2-     dukkhānattā ca saṅkhatā.
    Nibbānañceva paṇṇatti        anattā iti nicchayā.
    Buddhacande anuppanne          buddhādicce anuggate
    tesaṃ sabhāgadhammānaṃ            nāmamattaṃ na ñāyati 3-.
    Dukkaraṃ vividhaṃ katvā             pūrayitvāna pāramī 4-
    uppajjanti mahāvīrā           cakkhubhūtā sabrahmake
    te desayanti saddhammaṃ           dukkhahāniṃ sukhāvahaṃ.
    Aṅgīraso sakyamuni             sabbabhūtānukampako
    sabbasattuttamo sīho           piṭake tīṇi desayi
    suttantaṃ abhidhammañca           vinayañca mahāguṇaṃ.
    Evaṃ nīyati saddhammo            vinayo yadi tiṭṭhati
    ubhato ca vibhaṅgāni             khandhakā yā ca mātikā
    mālā suttaguṇeneva            parivārena ganthitā.
    Tasseva parivārassa             samuṭṭhānaṃ niyato kataṃ
    sambhedanidānañcaññaṃ          sutte dissanti upari
    tasmā sikkhe parivāraṃ            dhammakāmo supesaloti.
    Vibhaṅge dvīsu paññattaṃ          uddisanti uposathe
    pavakkhāmi samuṭṭhānaṃ            yathāñāyaṃ suṇātha me.
@Footnote: 1 Yu. samuṭṭhānassuddānaṃ. Ma. samuṭṭhānasīsasaṅkhepasamuṭṭhānassuddānaṃ . 2 Ma. Yu.
@sabbe . 3 Ma. Yu. nāyati . 4 Yu. pārami.
    Pārājikaṃ yaṃ paṭhamaṃ              dutiyañca tato paraṃ
    sañcarittānubhāsañca           atirekañca cīvaraṃ
    lomāni padasodhammo           bhūtasaṃvidhānena ca
    theyyadesanacoriñca            ananuññāya 1- terasa.
    Terasete samuṭṭhānanayā         viññūhi cintitā
    ekekasmiṃ samuṭṭhāne           sadisā idha dissare.
           ------------
   [827] Methunaṃ sukkasaṃsaggo          aniyatā paṭhamikā
    pubbūpaparipācitā             raho bhikkhuniyā saha
    sabhojane raho dve ca            aṅguli udake hasaṃ
    pahāre uggire ceva             tepaññāsā ca sekhiyā
    adhakkhagāmāvassutā 2-          talamaṭṭhañca suddhikā
    vassaṃ vutthā ca ovādaṃ           nānubandhe pavattiniṃ
    chasattati ime sikkhā            kāyamānasikā katā
    sabbe ekasamuṭṭhānā          paṭhamaṃ pārājikaṃ yathā.
        Paṭhamapārājikasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [828] Adinnaṃ viggahuttariṃ 3-        duṭṭhullā attakāminaṃ
    amūlā aññabhāgiyā           aniyatā dutiyikā
    acchinde pariṇāmane           musā omasapesuṇā
    duṭṭhullā paṭhavīkhaṇe 4-          bhūtaṃ aññāya ujjhape
@Footnote: 1 Ma. Yu. ananuññātāya. 2 Yu. adhakkhakaṃ. 3 Ma. viggahuttari. 4 Yu. paṭhaviṃkhaṇe.
    Nikkaḍḍhanaṃ siñcanañca         āmisahetu bhuttāvī
    ehi anādari bhiṃsā             apanidhe ca jīvitaṃ
    jānaṃ sappāṇakaṃ kammaṃ          ūnasaṃvāsanāsanā
    sahadhammikavilekhā              moho amūlakena ca
    kukkuccaṃ dhammikaṃ 1- [2]- datvā    pariṇāmeyya puggale
    kinte akālaacchinde          duggahi nirayena ca
    gaṇaṃ vibhaṅgaṃ dubbalaṃ            kaṭhinaphāsupassayaṃ 3-
    akkosacaṇḍī maccharī           gabbhinī ca pāyantiyā
    dve vassā sikkhā saṅghena        tayo ceva gihigatā
    kumārībhūtā tisso ca            ūnadvādasasammatā
    alantāva sokāvassaṃ 4-         chandā anuvassā ca dve
    sikkhāpadā sattatīme           samuṭṭhānā tikā katā
    kāyacittena na vācā           vācācittā na kāyikā 5-
    tīhi dvārehi jāyanti           pārājikaṃ dutiyaṃ yathā.
        Dutiyapārājikasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [829] Sañcari kuṭi vihāro          dhovanañca paṭiggaho
    viññattuttari abhihaṭṭhuṃ          ubhinnaṃ dūtakena ca
    kosiyā suddhadvebhāgā          chabbassāni nisīdanaṃ
    riñcanti rūpikā ceva            ubho nānappakārakā
    ūnabandhanavassikā             suttaṃ vikappanena ca
@Footnote: 1 Yu. dhammakaṃ. 2 Ma. cīvaraṃ. 3 Ma. kaṭhināphāsupassayaṃ. 4 Ma. Yu. sokāvāsaṃ.
@5 Ma. Yu. vācācittaṃ na kāyikaṃ.
    Dvāradānasibbinī 1- ca         pūvapaccayajoti ca
    ratanaṃ sūci mañco ca             tūlaṃ nisīdanakaṇḍu ca
    vassikā ca sugatena             viññatti aññacetāpanā
    dve saṅghikā mahājanikā dve      puggalā lahukā garu
    dve vighāsā sāṭikā ca          samaṇacīvarena ca
    samapaññāsime dhammā          chahi ṭhānehi jāyare
    kāyato na vācācittā          vācato na kāyamanā
    kāyavācā na cittato 2-         kāyacittā na vācato 3-
    vācācittā na kāyena          tīhi ṭhānehi 4- jāyare
    chasamuṭṭhānikā cete 5-         sañcarittena sādisā.
          Sañcarittasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [830] Bhedānuvattadubbaca-         dūsaduṭṭhulladiṭṭhi ca
    chandaṃ ujjagghikā dve ca         dve ca saddā na byāhare
    chamā nīcāsane ṭhānaṃ            pacchato uppathena ca
    vajjānuvatti gahaṇā            osāre paccācikkhanā
    kismiṃ saṃsaṭṭhā dve vadhi          visibbe dukkhitāya ca
    puna saṃsaṭṭhā na vūpasame          ārāmañca pavāraṇā
    anvaḍḍhamāsaṃ 6- sahajīvinī       dve cīvaraṃ anubandhanā
@Footnote: 1 Ma. dvāradānasibbāni ca. 2 Ma. Yu. na ca cittā. 3 Ma. Yu. na vācikā.
@4 Ma. Yu. dvārehi. 5 Ma. Yu. ete. 6 Ma. anvaddhaṃ sahajīviniṃ.
    Sattatiṃsa ime dhammā            kāyavācāya cittato
    sabbe ekasamuṭṭhānā          samanubhāsanā yathā.
          Samanubhāsanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [831] Ubbhataṃ kaṭhinaṃ tīṇi           paṭhamaṃ pattabhesajjaṃ
    accekañcāpi 1- sāsaṅkaṃ        pakkamantena vā duve
    upassayaṃ paramparā             anatirittaṃ nimantanā
    vikappaṃ rañño vikāle           vosāsāraññakena 2- ca
    usūyā 3- sannicayañca         pūre pacchā vikāle ca
    pañcāhikā saṅkamanī 4-         dvepi āvasathena ca
    pasākhe āsane ceva 5-          tiṃsaekūnakā ime
    kāyavācā na cittato 6-         tīhi dvārehi jāyare
    dvisamuṭṭhānikā sabbe          kaṭhinena sahā samā 7-.
           Kaṭhinasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [832] Eḷakalomā dve seyyā      āhaccapiṇḍabhojanaṃ
    gaṇavikāle sannidhi             dantapoṇenacelakā
    uyyuttaṃ vase 8- uyyodhi         surā orena nhāyanā
    dubbaṇṇe dve desanikā        lasuṇuttiṭṭhe 9- naccanā.
    Nhānaṃ attharaṇaṃ seyyā         antoraṭṭhe tathā bahi
@Footnote: 1 Sī. Yu. accekaṃ vāpi . 2 vosāsāraññitena . 3 Ma. Yu. ussayā.
@4 Po. saṅkamani . Yu. saṅkamaṇi . 5 Po. dve pasākhe ca āsane.
@6 Ma. Yu. na ca cittā . 7 Po. samā samā . 8 Ma. Yu. senaṃ.
@9 Ma. lasuṇupatiṭṭhe.
    Antovassaṃ cittāgāraṃ           āsandi suttakantanā
    veyyāvaccaṃ sahatthā ca           abhikkhukāvāsena ca
    chattaṃ yānañca saṅghāṇiṃ          alaṅkāraṃ gandhavāsitaṃ
    bhikkhunī sikkhamānā ca           sāmaṇerī gihiniyā
    asaṅkacchikā āpattī           cattārīsā ca catuttari
    kāyena na vācācittena          kāyacittena na vācato
    dvisamuṭṭhānikā sabbe          samā eḷakalomakā.
          Eḷakalomasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [833] Padaññatra asammatā        tathā atthaṅgatena ca
    tiracchānavijjā dve vuttā       anokāse 1- ca pucchanā
    satta sikkhāpadā ete          vācā na kāyacittato
    vācācittena jāyanti           na tu kāyena jāyare
    dvisamuṭṭhānikā sabbe         padasodhammasādisā.
         Padasodhammasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [834] Addhānanāvaṃ paṇītaṃ          mātugāmena saṅghare
    dhaññaṃ nimantitā ceva           aṭṭha ca pāṭidesanī 2-
    sikkhā paṇṇarasā 3- ete       kāyā na vācā na manā
    kāyavācāya 4- jāyanti         na te cittena jāyare
    kāyacittena jāyanti            na te jāyanti vācato
    kāyavācāya 4- cittena         samuṭṭhānā catubbidhā
@Footnote: 1 Ma. anokāso. 2 Po. Yu. pāṭidesani. 3 Ma. paṇṇarasa. 4 Ma. kāyavācāhi.
    Paññattā buddhañāṇena        addhānena samā nayā 1-.
         Addhānasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [835] Theyyasatthaṃ upassuti         sūpaviññāpanena ca
    ratti channañca okāsaṃ          ete byūhena sattamā
    kāyacittena jāyanti           na te jāyanti vācato
    tīhi dvārehi jāyanti           dvisamuṭṭhānikā ime
    theyyasatthasamuṭṭhānā          desitādiccabandhunā.
         Theyyasatthasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [836] Chattapāṇissa saddhammaṃ       na desenti tathāgatā
    tatheva 2- daṇḍapāṇissa        satthaāvudhapāṇinaṃ
    pādukupāhanā yānaṃ           seyyā pallatthikāya ca
    veṭhitoguṇṭhito ceva            ekādasamanūnakā
    vācācittena jāyanti           na te jāyanti kāyato
    sabbe ekasamuṭṭhānā          samakā dhammadesanā 3-.
         Dhammadesanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [837] Bhūtaṃ kāyena jāyati          na vācāya na cittato
    vācato ca samuṭṭhāti            na kāyā na ca cittato
    kāyavācāya jāyati             na ca 4- jāyati cittato
@Footnote: 1 Ma. Yu. sahāsamā. 2 Ma. Yu. evameva. 3 Ma. Yu. sammatādhammadesane.
@4 Ma. Yu. tu.
    Bhūtārocanakannāma 1-          tīhi ṭhānehi jāyati.
            Bhūtārocanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [838] Corī vācāya cittena         na taṃ 2- jāyati kāyato
    jāyati tīhi dvārehi            corīvuṭṭhāpanaṃ idaṃ
    akataṃ dvisamuṭṭhānaṃ            dhammarājena ṭhapitaṃ 3-.
         Corīvuṭṭhāpanasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ
   [839] Ananuññātaṃ vācāya        na kāyā na ca cittato
       jāyati kāyavācāya          na taṃ jāyati cittato
       jāyati vācācittena         na taṃ jāyati kāyato
       jāyati tīhi ṭhānehi 4-        akataṃ catuṭṭhānikaṃ.
               Ananuññātasamuṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
   [840] Samuṭṭhānaṃ hi saṅkhepaṃ         dasa tīṇi sudesitaṃ
       asammohakaraṇaṭṭhānaṃ 5-      nettidhammānulomikaṃ
       dhārayanto imaṃ viññū        samuṭṭhāne na muyhatīti.
               Samuṭṭhānasīsasaṅkhepaṃ niṭṭhitaṃ.
                       ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhūtārocanakā nāma. 2 Po. sī tu. 3 Ma. Yu. bhāsitaṃ. 4 Ma. Yu. dvārehi.
@5 Yu. asammohakaraṇaṃ ṭhānaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 224-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4556              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4556              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=826&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=60              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=826              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9528              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9528              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]