ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [854] Tattha katamani cha vivadamulani . Idha bhikkhu kodhano hoti
upanahi yo so bhikkhu kodhano hoti upanahi so sattharipi agaravo
viharati  appatisso  dhammepi  agaravo  viharati  appatisso sanghepi
agaravo viharati appatisso sikkhayapi na paripurikari hoti . Yo so
bhikkhu sattharipi agaravo viharati appatisso dhammepi .pe. Sanghepi .pe.
Sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe vivadam janeti. Yo so 1-
hoti  vivado  bahujanahitaya  bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya
ahitaya dukkhaya devamanussanam . evarupance tumhe vivadamulam ajjhattam
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Va  bahiddha  va  samanupasseyyatha tattha tumhe tasseva papakassa
vivadamulassa  pahanaya  vayameyyatha  evarupance  tumhe vivadamulam
ajjhattam  va  bahiddha  va  na  samanupasseyyatha  tatra  tumhe
tasseva  papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha .
Evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti  evametassa
papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   {854.1}  Puna caparam bhikkhu makkhi hoti palasi .pe. issuki
hoti  macchari  satho  hoti  mayavi  papiccho  hoti  micchaditthi
sanditthiparamasi  hoti  adhanaggahi  duppatinissaggi  yo  so
bhikkhu   sanditthiparamasi   hoti   adhanaggahi   duppatinissaggi
so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi agaravo viharati
appatisso  sanghepi  agaravo  viharati  appatisso  sikkhayapi  na
paripurikari 1- hoti.
   {854.2} Yo so bhikkhu sattharipi agaravo viharati appatisso
dhammepi .pe. sanghepi .pe. sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe
vivadam janeti . yo so hoti vivado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam .
Evarupance  tumhe  vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va
samanupasseyyatha  tatra  tumhe  tasseva  papakassa  vivadamukassa
pahanaya  vayameyyatha  evarupance  tumhe  vivadamulam  ajjhattam
va bahiddha va na samanupasseyyatha tatra tumhe tasseva papakassa
@Footnote: 1 Po. Ma. paripurakari.
Vivadamulassa  ayatim  anavassavaya  patipajjeyyatha  .  evametassa
papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti  evametassa  papakassa
vivadamulassa ayatim anavassavo hoti. Imani cha vivadamulani.
   [855] Tattha katamani cha anuvadamulani.
   {855.1} Idha bhikkhu kodhano hoti upanahi yo so bhikkhu kodhano
hoti  upanahi  so  sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi
agaravo  viharati  appatisso  sanghepi  agaravo viharati appatisso
sikkhayapi  na paripurikari hoti . yo so bhikkhu sattharipi agaravo
viharati  appatisso  dhammepi  .pe.  sanghepi  .pe. sikkhayapi na
paripurikari hoti so sanghe anuvadam janeti.
   {855.2} Yo so hoti anuvado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam . Evarupance
tumhe  anuvadamulam  ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha tatra
tumhe  tasseva  papakassa  anuvadamulassa  pahanaya  vayameyyatha
evarupance  tumhe  anuvadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  na
samanupasseyyatha  tatra  tumhe  tasseva  papakassa  anuvadamulassa
ayatim  anavassavaya  patipajjeyyatha  .  evametassa  papakassa
anuvadamulassa  pahanam  hoti  evametassa  papakassa  anuvadamulassa
ayatim anavassavo hoti.
   {855.3}  Puna caparam bhikkhu makkhi hoti palasi .pe. issuki
hoti  macchari  satho  hoti  mayavi  papiccho  hoti  micchaditthi
Sanditthiparamasi hoti adhanaggahi duppatinissaggi.
   {855.4}  Yo so bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanaggahi
duppatinissaggi  so  sattharipi  agaravo  viharati  appatisso dhammepi
agaravo  viharati  appatisso  sanghepi  agaravo viharati appatisso
sikkhayapi  na paripurikari hoti . yo so bhikkhu sattharipi agaravo
viharati  appatisso  dhammepi  .pe.  sanghepi  .pe. sikkhayapi na
paripurikari hoti so sanghe anuvadam janeti.
   {855.5} Yo so hoti anuvado bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam . Evarupance
tumhe  anuvadamulam  ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha tatra
tumhe  tasseva  papakassa  anuvadalamussa  pahanaya  vayameyyatha
evarupance  tumhe  anuvadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  na
samanupasseyyatha  tatra  tumhe  tasseva  papakassa  anuvadamulassa
ayatim  anavassavaya  patipajjeyyatha  .  evametassa  papakassa
anuvadamulassa  pahanam  hoti  evametassa  papakassa  anuvadamulassa
ayatim anavassavo hoti. Imani cha anuvadamulani.
   [856] Tattha katame cha saraniya dhamma.
   {856.1}  Idha  bhikkhuno  mettam  kayakammam paccupatthitam hoti
sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano
sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {856.2} Puna caparam bhikkhuno mettam vacikammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu
avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya
avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {856.3} Puna caparam bhikkhuno mettam manokammam paccupatthitam hoti
sabrahmacarisu avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano
garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {856.4} Puna caparam bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha antamaso
pattapariyapannamattampi  tatharupehi  labhehi  appativibhattabhogi  hoti
silavantehi sabrahmacarihi sadharanabhogi ayampi dhammo saraniyo piyakarano
garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {856.5} Puna caparam bhikkhu yani tani silani akhandani acchiddani
asabalani   akammasani  bhujissani  vinnupasatthani  aparamatthani
samadhisamvattanikani   tatharupesu   silesu  silasamannagato  viharati
sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo piyakarano
garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.
   {856.6} Puna caparam bhikkhu yayam ditthi ariya niyyanika niyyati
takkarassa  sammadukkhakkhayaya  tatharupaya  ditthiya  ditthisamannagato
viharati  sabrahmacarihi avi ceva raho ca ayampi dhammo saraniyo
piyakarano  garukarano  sangahaya  avivadaya  samaggiya  ekibhavaya
samvattati. Ime cha saraniya dhamma.
   [857]  Tattha  katamani attharasa bhedakaravatthuni . idha bhikkhu
adhammam  dhammoti  dipeti  dhammam  adhammoti  dipeti  avinayam vinayoti
dipeti  vinayam  avinayoti  dipeti  abhasitam alapitam tathagatena bhasitam
lapitam  tathagatenati  dipeti bhasitam lapitam tathagatena abhasitam alapitam
tathagatenati  dipeti  anacinnam  tathagatena  acinnam  tathagatenati
dipeti  acinnam  tathagatena  anacinnam  tathagatenati  dipeti
appannattam  tathagatena  pannattam  tathagatenati  dipeti  pannattam
tathagatena  appannattam  tathagatenati  dipeti  apattim  anapattiti
dipeti  anapattim  apattiti  dipeti lahukam apattim garuka apattiti
dipeti  garukam  apattim  lahuka  apattiti dipeti savasesam apattim
anavasesa  apattiti  dipeti anavasesam apattim savasesa apattiti
dipeti  dutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipeti  adutthullam
apattim dutthulla apattiti dipeti. Imani attharasa bhedakaravatthuni.
   [858]  Tattha  katamani  cattari adhikaranani . vivadadhikaranam
anuvadadhikaranam   apattadhikaranam   kiccadhikaranam  imani  cattari
adhikaranani.
   [859]  Tattha katame satta samatha . sammukhavinayo sativinayo
amulhavinayo   patinnatakaranam   yebhuyyasika  tassapapiyasika  1-
@Footnote: 1 Si. Yu. tassapapiyyasika.
Tinavattharako. Ime satta samatha.
               Katipucchavaram nitthitam.
                   Tassuddanam
   [860] Apatti apattikkhandha   vinita sattadha puna
       vinitagarava ceva        garava mulameva ca
       puna vinita vipatti        samutthanavivadana 1-
       anuvada saraniyam      bhedadhikaranena ca.
       Satteva samatha vutta     pada sattarasa 2- imeti.
                    ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. samutthanam vivadana. 2 Yu. sattarasa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 234-240. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4770&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4770&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=854&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=854              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]