ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

            Visati vara
   [861] Pathamena apattisamutthanena parajikam apajjeyyati .
Na hiti vattabbam . sanghadisesam apajjeyyati . siyati vattabbam.
Thullaccayam  apajjeyyati  .  siyati  vattabbam  .  pacittiyam
apajjeyyati  . siyati vattabbam . patidesaniyam apajjeyyati .
Siyati  vattabbam  .  dukkatam  apajjeyyati . siyati vattabbam .
Dubbhasitam apajjeyyati. Na hiti vattabbam.
   [862] Dutiyena apattisamutthanena parajikam apajjeyyati .
Na hiti vattabbam . sanghadisesam apajjeyyati . siyati vattabbam.
Thullaccayam  apajjeyyati  .  siyati  vattabbam  .  pacittiyam
apajjeyyati  . siyati vattabbam . patidesaniyam apajjeyyati .
Na  hiti  vattabbam  . dukkatam apajjeyyati . siyati vattabbam .
Dubbhasitam apajjeyyati. Na hiti vattabbam.
   [863] Tatiyena apattisamutthanena parajikam apajjeyyati .
Na hiti vattabbam . sanghadisesam apajjeyyati . siyati vattabbam.
Thullaccayam  apajjeyyati  .  siyati  vattabbam  .  pacittiyam
apajjeyyati  . siyati vattabbam . patidesaniyam apajjeyyati .
Siyati  vattabbam  .  dukkatam  apajjeyyati . siyati vattabbam .
Dubbhasitam apajjeyyati. Na hiti vattabbam.
   [864] Catutthena apattisamutthanena parajikam apajjeyyati.
Siyati vattabbam . sanghadisesam apajjeyyati . siyati vattabbam .
Thullaccayam  apajjeyyati  .  siyati  vattabbam  .  pacittiyam
apajjeyyati  . siyati vattabbam . patidesaniyam apajjeyyati .
Siyati  vattabbam  .  dukkatam  apajjeyyati . siyati vattabbam .
Dubbhasitam apajjeyyati. Na hiti vattabbam.
   [865] Pancamena apattisamutthanena parajikam apajjeyyati.
Siyati vattabbam . sanghadisesam apajjeyyati . siyati vattabbam .
Thullaccayam apajjeyyati . siyati vattabbam. Pacittiyam apajjeyyati.
Siyati vattabbam . patidesaniyam apajjeyyati . na hiti vattabbam.
Dukkatam apajjeyyati . siyati vattabbam . Dubbhasitam apajjeyyati.
Siyati vattabbam.
   [866] Chatthena apattisamutthanena parajikam apajjeyyati .
Siyati vattabbam . sanghadisesam apajjeyyati . siyati vattabbam .
Thullaccayam apajjeyyati . siyati vattabbam. Pacittiyam apajjeyyati.
Siyati vattabbam . patidesaniyam apajjeyyati . siyati vattabbam .
Dukkatam apajjeyyati . siyati vattabbam . Dubbhasitam apajjeyyati.
Na hiti vattabbam.
       Chaapattisamutthanavaram nitthitam pathamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 241-242. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4891&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4891&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=861&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=861              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]