ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [867] Pathamena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

Pathamena apattisamutthanena panca apattiyo apajjati bhikkhu kappiyasanni sannacikaya kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa . bhikkhu kappiyasanni vikale bhojanam bhunjati apatti pacittiyassa . bhikkhu kappiyasanni annatikaya bhikkhuniya antaragharam pavitthaya hatthato khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva bhunjati apatti patidesaniyassa . pathamena apattisamutthanena ima panca apattiyo apajjati. {867.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti. Sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam pancahi apattikkhandhehi sangahita siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato samutthahanti na vacato na cittato. Catunnam adhikarananam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

Apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [868] Dutiyena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati. Dutiyena apattisamutthanena catasso apattiyo apajjati bhikkhu kappiyasanni samadisati 1- kutim me karothati tassa kutim karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa . bhikkhu kappiyasanni anupasampannam padaso dhammam vaceti apatti pacittiyassa . Dutiyena apattisamutthanena ima catasso apattiyo apajjati . Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti. {868.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi sangahita siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti vacato samutthahanti na kayato na cittato. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya @Footnote: 1 Po. Yu. samadiyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [869] Tatiyena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati. Tatiyena apattisamutthanena panca apattiyo apajjati bhikkhu kappiyasanni samvidahitva kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa . Bhikkhu kappiyasanni panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjati apatti pacittiyassa . bhikkhu kappiyasanni bhikkhuniya vosasantiya na nivaretva bhunjati apatti patidesaniyassa . Tatiyena apattisamutthanena ima panca apattiyo apajjati. {869.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam pancahi apattikkhandhehi sangahita siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato . catunnam adhikarananam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

Apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [870] Catutthena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati. Catutthena apattisamutthanena cha apattiyo apajjati bhikkhu methunam dhammam patisevati apatti parajikassa . bhikkhu akappiyasanni sannacikaya kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa . Bhikkhu akappiyasanni vikale bhojanam bhunjati apatti pacittiyassa . Bhikkhu akappiyasanni annatikaya bhikkhuniya antaragharam pavitthaya hatthato khadaniyam va bhojaniyam va sahattha patiggahetva bhunjati apatti patidesaniyassa . catutthena apattisamutthanena ima cha apattiyo apajjati. {870.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam chahi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [871] Pancamena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati. Pancamena apattisamutthanena cha apattiyo apajjati bhikkhu papiccho icchapakato asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapati apatti parajikassa . bhikkhu akappiyasanni samadisati 1- kutim me karothati tassa kutim karonti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa . bhikkhu akappiyasanni anupasampannam padaso dhammam vaceti apatti pacittiyassa . na khumsetukamo na vambhetukamo na mankum kattukamo davakamyata hinena hinam vadeti apatti dubbhasitassa . pancamena apattisamutthanena ima cha apattiyo apajjati. {871.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti. Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim. Sattannam apattikkhandhanam chahi @Footnote: 1 Po. Yu. samadiyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena siya dubbhasitapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato . Catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [872] Chatthena apattisamutthanena kati apattiyo apajjati. Chatthena apattisamutthanena cha apattiyo apajjati bhikkhu samvidahitva bhandam avaharati apatti parajikassa . bhikkhu akappiyasanni samvidahitva kutim karoti adesitavatthukam pamanatikkantam sarambham aparikkamanam payoge dukkatam ekapinde anagate apatti thullaccayassa tasmim pinde agate apatti sanghadisesassa . bhikkhu akappiyasanni panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjati apatti pacittiyassa . bhikkhu akappiyasanni bhikkhuniya vosasantiya na nivaretva bhunjati apatti patidesaniyassa . chatthena apattisamutthanena ima cha apattiyo apajjati. {872.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti. Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam chahi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca 1-. Chaapattisamutthanakatapattivaram nitthitam dutiyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 242-249. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=4929&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=4929&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=867&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=64              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=867              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]