ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [874] Silavipattipaccaya kati apattiyo apajjati. Silavipattipaccaya
catasso   apattiyo   apajjati   bhikkhuni   janam  parajikam
dhammam  paticchadeti  apatti  parajikassa  . vematika paticchadeti
apatti  thullaccayassa  .  bhikkhu  sanghadisesam  paticchadeti apatti
pacittiyassa  .  attano  dutthullam  apattim  paticchadeti  apatti
dukkatassa  . silavipattipaccaya ima catasso apattiyo apajjati .
Ta   apattiyo   catunnam   vipattinam   kati   vipattiyo
bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti.
   {874.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti
siya  silavipattim  siya  acaravipattim  .  sattannam apattikkhandhanam
catuhi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya  thullaccayapattikkhandhena  siya  pacittiyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam
adhikarananam  apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti
siya  sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca
tinavattharakena ca.
   [875]  Acaravipattipaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Acaravipattipaccaya   ekam   apattim  apajjati  acaravipattim
paticchadeti  apatti  dukkatassa  .  acaravipattipaccaya  imam
ekam  apattim  apajjati  .  sa  apatti  catunnam vipattinam kati
vipattiyo  bhajati  .pe.  sattannam samathanam katihi samathehi sammati .
Sa  apatti  catunnam  vipattinam ekam vipattim bhajati acaravipattim .
Sattannam   apattikkhandhanam  ekena  apattikkhandhena  sangahita
dukkatapattikkhandhena   .   channam   apattisamutthananam  ekena
samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
Catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi
samathehi  sammati  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca
siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [876]  Ditthivipattipaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Ditthivipattipaccaya  dve  apattiyo  apajjati  papikaya  ditthiya
yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjati  nattiya  dukkatam  dvihi
kammavacahi   dukkata   1-   kammavacapariyosane   apatti
pacittiyassa . ditthivipattipaccaya ima dve apattiyo apajjati .
Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannam
samathanam  katihi  samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam
ekam  vipattim  bhajanti  acaravipattim  .  sattannam  apattikkhandhanam
dvihi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  pacittiyapattikkhandhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. dvihi ... dukkatati pathattayam na dissati.
Siya   dukkatapattikkhandhena   .   channam   apattisamutthananam
ekena  samutthanena  samutthahanti  kayato  ca  vacato  ca
cittato  ca  samutthahanti  .  catunnam  adhikarananam apattadhikaranam .
Sattannam  samathanam  tihi  samathehi  sammanti  siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [877]  Ajivavipattipaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Ajivavipattipaccaya  cha  apattiyo apajjati ajivahetu ajivakarana
papiccho  icchapakato  asantam  abhutam  uttarimanussadhammam  ullapati
apatti  parajikassa  .  ajivahetu  ajivakarana  sancarittam
samapajjati  apatti  sanghadisesassa  .  ajivahetu  ajivakarana
yo  te  vihare  vasati  so bhikkhu arahati bhanati pativijanantassa
apatti thullaccayassa.
   {877.1} Ajivahetu ajivakarana bhikkhu panitabhojanani attano
atthaya  vinnapetva  bhunjati  apatti  pacittiyassa . ajivahetu
ajivakarana  bhikkhuni  panitabhojanani  attano  atthaya vinnapetva
bhunjati apatti patidesaniyassa . ajivahetu ajivakarana bhikkhu 1-
supam va odanam va agilano attano atthaya vinnapetva bhunjati
apatti dukkatassa. Ajivavipattipaccaya ima cha apattiyo apajjati.
   {877.2} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannam
samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya  acaravipattim .
Sattannam  apattikkhandhanam  chahi  apattikkhandhehi  sangahita  siya
parajikapattikkhandhena   siya   sanghadisesapattikkhandhena   siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena.
   {877.3}   Channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthahanti  siya  kayato  samutthahanti  na  vacato  na  cittato
siya  vacato samutthahanti na kayato na cittato siya kayato ca
vacato  ca  samutthahanti  na cittato siya kayato ca cittato ca
samutthahanti  na vacato siya vacato ca cittato ca samutthahanti na
kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam
adhikarananam  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  tihi  samathehi
sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
        Vipattipaccayavaram nitthitam catuttham.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 252-255. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5113&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5113&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=874&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=874              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]