ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [874] Silavipattipaccaya kati apattiyo apajjati. Silavipattipaccaya
catasso   apattiyo   apajjati   bhikkhuni   janam  parajikam
dhammam  paticchadeti  apatti  parajikassa  . vematika paticchadeti
apatti  thullaccayassa  .  bhikkhu  sanghadisesam  paticchadeti apatti
pacittiyassa  .  attano  dutthullam  apattim  paticchadeti  apatti
dukkatassa  . silavipattipaccaya ima catasso apattiyo apajjati .
Ta   apattiyo   catunnam   vipattinam   kati   vipattiyo
bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti.
   {874.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti
siya  silavipattim  siya  acaravipattim  .  sattannam apattikkhandhanam
catuhi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya  thullaccayapattikkhandhena  siya  pacittiyapattikkhandhena  siya
dukkatapattikkhandhena  . channam apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam
adhikarananam  apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti
siya  sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca
tinavattharakena ca.
   [875]  Acaravipattipaccaya  kati  apattiyo  apajjati .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Acaravipattipaccaya ekam apattim apajjati acaravipattim paticchadeti apatti dukkatassa . acaravipattipaccaya imam ekam apattim apajjati . sa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajati .pe. sattannam samathanam katihi samathehi sammati . Sa apatti catunnam vipattinam ekam vipattim bhajati acaravipattim . Sattannam apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahita dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [876] Ditthivipattipaccaya kati apattiyo apajjati . Ditthivipattipaccaya dve apattiyo apajjati papikaya ditthiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjati nattiya dukkatam dvihi kammavacahi dukkata 1- kammavacapariyosane apatti pacittiyassa . ditthivipattipaccaya ima dve apattiyo apajjati . Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya pacittiyapattikkhandhena @Footnote: 1 Ma. Yu. dvihi ... dukkatati pathattayam na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . Sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [877] Ajivavipattipaccaya kati apattiyo apajjati . Ajivavipattipaccaya cha apattiyo apajjati ajivahetu ajivakarana papiccho icchapakato asantam abhutam uttarimanussadhammam ullapati apatti parajikassa . ajivahetu ajivakarana sancarittam samapajjati apatti sanghadisesassa . ajivahetu ajivakarana yo te vihare vasati so bhikkhu arahati bhanati pativijanantassa apatti thullaccayassa. {877.1} Ajivahetu ajivakarana bhikkhu panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjati apatti pacittiyassa . ajivahetu ajivakarana bhikkhuni panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjati apatti patidesaniyassa . ajivahetu ajivakarana bhikkhu 1- supam va odanam va agilano attano atthaya vinnapetva bhunjati apatti dukkatassa. Ajivavipattipaccaya ima cha apattiyo apajjati. {877.2} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve @Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . Sattannam apattikkhandhanam chahi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya patidesaniyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena. {877.3} Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthahanti siya kayato samutthahanti na vacato na cittato siya vacato samutthahanti na kayato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthahanti na cittato siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Vipattipaccayavaram nitthitam catuttham.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 252-255. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5113&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5113&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=874&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=874              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]