ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [874] Sīlavipattipaccayā kati āpattiyo āpajjati. Sīlavipattipaccayā
catasso   āpattiyo   āpajjati   bhikkhunī   jānaṃ  pārājikaṃ
dhammaṃ  paṭicchādeti  āpatti  pārājikassa  . vematikā paṭicchādeti
āpatti  thullaccayassa  .  bhikkhu  saṅghādisesaṃ  paṭicchādeti āpatti
pācittiyassa  .  attano  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  paṭicchādeti  āpatti
dukkaṭassa  . sīlavipattipaccayā imā catasso āpattiyo āpajjati .
Tā   āpattiyo   catunnaṃ   vipattīnaṃ   kati   vipattiyo
bhajanti .pe. Sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammanti.
   {874.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti
siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
catūhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena
siyā  thullaccayāpattikkhandhena  siyā  pācittiyāpattikkhandhena  siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhahanti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ . sattannaṃ samathānaṃ tīhi samathehi sammanti
siyā  sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca
tiṇavatthārakena ca.
   [875]  Ācāravipattipaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Ācāravipattipaccayā   ekaṃ   āpattiṃ  āpajjati  ācāravipattiṃ
paṭicchādeti  āpatti  dukkaṭassa  .  ācāravipattipaccayā  imaṃ
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjati  .  sā  āpatti  catunnaṃ vipattīnaṃ kati
vipattiyo  bhajati  .pe.  sattannaṃ samathānaṃ katīhi samathehi sammati .
Sā  āpatti  catunnaṃ  vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajati ācāravipattiṃ .
Sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ  ekena  āpattikkhandhena  saṅgahitā
dukkaṭāpattikkhandhena   .   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi
samathehi  sammati  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca
siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [876]  Diṭṭhivipattipaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Diṭṭhivipattipaccayā  dve  āpattiyo  āpajjati  pāpikāya  diṭṭhiyā
yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi
kammavācāhi   dukkaṭā   1-   kammavācāpariyosāne   āpatti
pācittiyassa . diṭṭhivipattipaccayā imā dve āpattiyo āpajjati .
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannaṃ
samathānaṃ  katīhi  samathehi sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ
ekaṃ  vipattiṃ  bhajanti  ācāravipattiṃ  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ
dvīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pācittiyāpattikkhandhena
@Footnote: 1 Ma. Yu. dvīhi ... dukkaṭāti pāṭhattayaṃ na dissati.
Siyā   dukkaṭāpattikkhandhena   .   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti  kāyato  ca  vācato  ca
cittato  ca  samuṭṭhahanti  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ .
Sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi  sammanti  siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [877]  Ājīvavipattipaccayā  kati  āpattiyo  āpajjati .
Ājīvavipattipaccayā  cha  āpattiyo āpajjati ājīvahetu ājīvakāraṇā
pāpiccho  icchāpakato  asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati
āpatti  pārājikassa  .  ājīvahetu  ājīvakāraṇā  sañcarittaṃ
samāpajjati  āpatti  saṅghādisesassa  .  ājīvahetu  ājīvakāraṇā
yo  te  vihāre  vasati  so bhikkhu arahāti bhaṇati paṭivijānantassa
āpatti thullaccayassa.
   {877.1} Ājīvahetu ājīvakāraṇā bhikkhu paṇītabhojanāni attano
atthāya  viññāpetvā  bhuñjati  āpatti  pācittiyassa . ājīvahetu
ājīvakāraṇā  bhikkhunī  paṇītabhojanāni  attano  atthāya viññāpetvā
bhuñjati āpatti pāṭidesanīyassa . ājīvahetu ājīvakāraṇā bhikkhu 1-
sūpaṃ vā odanaṃ vā agilāno attano atthāya viññāpetvā bhuñjati
āpatti dukkaṭassa. Ājīvavipattipaccayā imā cha āpattiyo āpajjati.
   {877.2} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti .pe. Sattannaṃ
samathānaṃ katīhi samathehi sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ .
Sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  chahi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā
pārājikāpattikkhandhena   siyā   saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
pāṭidesanīyāpattikkhandhena siyā dukkaṭāpattikkhandhena.
   {877.3}   Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhahanti  siyā  kāyato  samuṭṭhahanti  na  vācato  na  cittato
siyā  vācato samuṭṭhahanti na kāyato na cittato siyā kāyato ca
vācato  ca  samuṭṭhahanti  na cittato siyā kāyato ca cittato ca
samuṭṭhahanti  na vācato siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti na
kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhahanti. Catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  tīhi  samathehi
sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
        Vipattipaccayavāraṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 252-255. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5113              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5113              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=874&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=874              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]