ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page260.

[884] Vivadadhikaranassa kim pubbangamam kati thanani kati vatthuni kati bhumiyo kati hetu kati mulani katihakarehi vivadati vivadadhikaranam katihi samathehi sammati . anuvadadhikaranassa kim pubbangamam kati thanani kati vatthuni kati bhumiyo kati hetu kati mulani katihakarehi anuvadati anuvadadhikaranam katihi samathehi sammati . apattadhikaranassa kim pubbangamam kati thanani kati vatthuni kati bhumiyo kati hetu kati mulani katihakarehi apattim apajjati apattadhikaranam katihi samathehi sammati . kiccadhikaranassa kim pubbangamam kati thanani kati vatthuni kati bhumiyo kati hetu kati mulani katihakarehi kiccam jayati kiccadhikaranam katihi samathehi sammati. [885] Vivadadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo doso pubbangamo moho pubbangamo alobho pubbangamo adoso pubbangamo amoho pubbangamo . kati thananiti . Attharasa bhedakaravatthuni thanani . kati vatthuniti . attharasa bhedakaravatthuni . kati bhumiyoti . attharasa bhedakaravatthuni bhumiyo . Kati hetuti . nava hetu tayo kusalahetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu . kati mulaniti . dvadasa mulani . Katihakarehi vivadatiti . dvihakarehi vivadati dhammaditthi va adhammaditthi va . vivadadhikaranam katihi samathehi sammatiti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

Vivadadhikaranam dvihi samathehi sammati sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca. [886] Anuvadadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo doso pubbangamo moho pubbangamo alobho pubbangamo adoso pubbangamo amoho pubbangamo . kati thananiti . Catasso vipattiyo thanani . kati vatthuniti . catasso vipattiyo vatthuni . kati bhumiyoti . catasso vipattiyo bhumiyo . kati hetuti . nava hetu tayo kusalahetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu . kati mulaniti . cuddasa mulani . katihakarehi anuvadatiti . dvihakarehi anuvadati vatthuto va apattito va . Anuvadadhikaranam katihi samathehi sammatiti . anuvadadhikaranam catuhi samathehi sammati sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena ca tassapapiyasikaya ca. [887] Apattadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo doso pubbangamo moho pubbangamo alobho pubbangamo adoso pubbangamo amoho pubbangamo . kati thananiti . satta apattikkhandha thanani . kati vatthuniti . satta apattikkhandha vatthuni . kati bhumiyoti . satta apattikkhandha bhumiyo . kati hetuti . nava hetu tayo kusalahetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu 1- . kati mulaniti . cha apattisamutthanani @Footnote: 1 Ma. cha hetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Mulani . katihakarehi apattim apajjatiti . chahakarehi apattim apajjati alajjita annanata kukkuccapakatata 1- akappiye kappiyasannita kappiye akapiyasannita satisammosa . Apattadhikaranam katihi samathehi sammatiti . apattadhikaranam tihi samathehi sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca [2]- tinavattharakena ca. [888] Kiccadhikaranassa kim pubbangamanti . lobho pubbangamo doso pubbangamo moho pubbangamo alobho pubbangamo adoso pubbangamo amoho pubbangamo . kati thananiti . Cattari kammani thanani . kati vatthuniti . cattari kammani vatthuni . kati bhumiyoti . cattari kammani bhumiyo . kati hetuti. Nava hetu tayo kusalahetu tayo akusalahetu tayo abyakatahetu . Kati mulaniti . ekam mulam sangho . katihakarehi kiccam jayatiti. Dvihakarehi kiccam jayati nattito va apalokanato va . Kiccadhikaranam katihi samathehi sammatiti . kiccadhikaranam ekena samathena sammati sammukhavinayena. [889] Kati samathati 3- . satta samatha sammukhavinayo sativinayo amulhavinayo patinnatakaranam yebhuyyasika tassapapiyasika tinavattharako ime satta samatha . siya ime satta samatha dasa samatha honti dasa samatha satta samatha honti vatthuvasena pariyayena . siyati . kathanca siya . vivadadhikaranassa dve @Footnote: 1 Yu. kukkuccapakatatta. 2 Ma. sammukhavinayena ca. 3 Ma. Yu. itisaddo @natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Samatha anuvadadhikaranassa cattaro samatha apattadhikaranassa tayo samatha kiccadhikaranassa eko samatho . evam ime satta samatha dasa samatha honti dasa samatha satta samatha honti vatthuvasena pariyayena. Pariyayavaram nitthitam chattham.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 260-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5276&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5276&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=884&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=68              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=884              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]