ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [890]  Kati  samathā  vivādādhikaraṇassa sādhāraṇā kati samathā
vivādādhikaraṇassa  asādhāraṇā  .  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa
sādhāraṇā  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa  asādhāraṇā  .  kati
samathā  āpattādhikaraṇassa  sādhāraṇā  kati  samathā āpattādhikaraṇassa
asādhāraṇā  .  kati  samathā  kiccādhikaraṇassa  sādhāraṇā  kati
samathā  kiccādhikaraṇassa  asādhāraṇā . dve samathā vivādādhikaraṇassa
sādhāraṇā sammukhāvinayo yebhuyyasikā.
   {890.1}  Pañca samathā vivādādhikaraṇassa asādhāraṇā sativinayo
amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   tassapāpiyasikā  tiṇavatthārako  .
Cattāro  samathā anuvādādhikaraṇassa sādhāraṇā sammukhāvinayo sativinayo
amūḷhavinayo  tassapāpiyasikā  .  tayo  samathā  anuvādādhikaraṇassa
asādhāraṇā   yebhuyyasiyā   paṭiññātakaraṇaṃ   tiṇavatthārako  .
Tayo   samathā   āpattādhikaraṇassa   sādhāraṇā   sammukhāvinayo
paṭiññātakaraṇaṃ    tiṇavatthārako    .   cattāro   samathā
āpattādhikaraṇassa  asādhāraṇā  yebhuyyasikā  sativinayo  amūḷhavinayo
Tassapāpiyasikā  .  eko  samatho  kiccādhikaraṇassa  sādhāraṇo
sammukhāvinayo  .  cha samathā kiccādhikaraṇassa asādhāraṇā yebhuyyasikā
sativinayo    amūḷhavinayo    paṭiññātakaraṇaṃ    tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako.
         Sādhāraṇavāraṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 263-264. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5343              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5343              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=890&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=890              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]