ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [890]  Kati  samatha  vivadadhikaranassa sadharana kati samatha
vivadadhikaranassa  asadharana  .  kati  samatha  anuvadadhikaranassa
sadharana  kati  samatha  anuvadadhikaranassa  asadharana  .  kati
samatha  apattadhikaranassa  sadharana  kati  samatha apattadhikaranassa
asadharana  .  kati  samatha  kiccadhikaranassa  sadharana  kati
samatha  kiccadhikaranassa  asadharana . dve samatha vivadadhikaranassa
sadharana sammukhavinayo yebhuyyasika.
   {890.1}  Panca samatha vivadadhikaranassa asadharana sativinayo
amulhavinayo   patinnatakaranam   tassapapiyasika  tinavattharako  .
Cattaro  samatha anuvadadhikaranassa sadharana sammukhavinayo sativinayo
amulhavinayo  tassapapiyasika  .  tayo  samatha  anuvadadhikaranassa
asadharana   yebhuyyasiya   patinnatakaranam   tinavattharako  .
Tayo   samatha   apattadhikaranassa   sadharana   sammukhavinayo
patinnatakaranam    tinavattharako    .   cattaro   samatha
apattadhikaranassa  asadharana  yebhuyyasika  sativinayo  amulhavinayo
Tassapapiyasika  .  eko  samatho  kiccadhikaranassa  sadharano
sammukhavinayo  .  cha samatha kiccadhikaranassa asadharana yebhuyyasika
sativinayo    amulhavinayo    patinnatakaranam    tassapapiyasika
tinavattharako.
         Sadharanavaram nitthitam sattamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 263-264. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5343&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5343&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=890&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=890              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]