ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [49]  Atirekapattaṃ  dasāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  atirekapattaṃ  dhāresuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na
cittato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [50]  Ūnapañcabandhanena pattena aññaṃ navaṃ pattaṃ cetāpentassa
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ   kattha   paññattanti   .   sakkesu
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū appamattakenapi bhinnena appamattakenapi
khaṇḍena   vilikhitamattenapi   bahū   patte   viññāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [51] Bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaṃ atikkāmentassa nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  bhesajjāni  paṭiggahetvā  sattāhaṃ  atikkāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [52] Atirekamāse sese gimhānaṃ 1- vassikasāṭikacīvaraṃ pariyesantassa
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ   kattha   paññattanti   .   sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū atirekamāse sese gimhānaṃ 1-
vassikasāṭikacīvaraṃ  pariyesiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [53]  Bhikkhussa  sāmaṃ  cīvaraṃ  datvā  kupitena  anattamanena
acchintantassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā upanando sakyaputto
bhikkhussa  sāmaṃ  cīvaraṃ  datvā  kupito  anattamano  acchindi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [54] Sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  sāmaṃ  suttaṃ  viññāpetvā  tantavāyehi  cīvaraṃ
vāyāpesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [55] Pubbe appavāritena 2- aññātakassa gahapatikassa tantavāye
@Footnote: 1 Ma. Yu. gimhāne .  2 Po. Ma. appavāritassa.
Upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjantassa  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti .
Āyasmā  upanando  sakyaputto  pubbe  appavārito  aññātakassa
gahapatikassa  tantavāye  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajji
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [56]  Accekacīvaraṃ  paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  accekacīvaraṃ paṭiggahetvā cīvarakālasamayaṃ atikkāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [57]  Tiṇṇaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaraṃ  antaraghare nikkhipitvā
atirekachārattaṃ  vippavasantassa nissaggiyaṃ pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā   paññattaṃ   .   kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū tiṇṇaṃ
cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaraṃ  antaraghare  nikkhipitvā  atirekachārattaṃ
vippavasiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [58]  Jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ  attano  pariṇāmentassa
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  jānaṃ  saṅghikaṃ  lābhaṃ  pariṇataṃ attano pariṇāmesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
        Pattavaggo tatiyo.
           Tassuddānaṃ
   [59] Atirekañca pattañca    ūnena bandhanena ca
     bhesajjaṃ sāṭakañceva      kupitena achindanaṃ
     duve tantavāyā ceva       accekacīvarena ca
     chārattaṃ vippavāsena       attano pariṇāmanāti 1-.
      Tiṃsa nissaggiyā pācittiyā niṭṭhitā 2-.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 26-29. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=536              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=536              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=49&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=49              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]