ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [49]  Atirekapattam  dasaham atikkamentassa nissaggiyam pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Chabbaggiye  bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya
bhikkhu  atirekapattam  dharesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi
samutthati  siya  kayato  ca  vacato  ca  samutthati  na
cittato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [50]  Unapancabandhanena pattena annam navam pattam cetapentassa
nissaggiyam   pacittiyam   kattha   pannattanti   .   sakkesu
pannattam  .  kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu appamattakenapi bhinnena appamattakenapi
khandena   vilikhitamattenapi   bahu   patte   vinnapesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi
samutthanehi samutthati .pe.
   [51] Bhesajjani patiggahetva sattaham atikkamentassa nissaggiyam
pacittiyam   kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  bhesajjani  patiggahetva  sattaham  atikkamesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [52] Atirekamase sese gimhanam 1- vassikasatikacivaram pariyesantassa
nissaggiyam   pacittiyam   kattha   pannattanti   .   savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhu atirekamase sese gimhanam 1-
vassikasatikacivaram  pariyesimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti .
Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [53]  Bhikkhussa  samam  civaram  datva  kupitena  anattamanena
acchintantassa  nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti . savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  ayasmantam  upanandam  sakyaputtam
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  ayasma upanando sakyaputto
bhikkhussa  samam  civaram  datva  kupito  anattamano  acchindi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi samutthati .pe.
   [54] Samam suttam vinnapetva tantavayehi civaram vayapentassa
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  samam  suttam  vinnapetva  tantavayehi  civaram
vayapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam
chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [55] Pubbe appavaritena 2- annatakassa gahapatikassa tantavaye
@Footnote: 1 Ma. Yu. gimhane .  2 Po. Ma. appavaritassa.
Upasankamitva  civare  vikappam  apajjantassa  nissaggiyam  pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Ayasmantam  upanandam  sakyaputtam  arabbha  .  kismim  vatthusminti .
Ayasma  upanando  sakyaputto  pubbe  appavarito  annatakassa
gahapatikassa  tantavaye  upasankamitva  civare  vikappam  apajji
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [56]  Accekacivaram  patiggahetva civarakalasamayam atikkamentassa
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  accekacivaram patiggahetva civarakalasamayam atikkamesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [57]  Tinnam  civaranam  annataram  civaram  antaraghare nikkhipitva
atirekacharattam  vippavasantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya   pannattam   .   kam  arabbhati  .  sambahule
bhikkhu  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhu tinnam
civaranam  annataram  civaram  antaraghare  nikkhipitva  atirekacharattam
vippavasimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.
   [58]  Janam  sanghikam  labham  parinatam  attano  parinamentassa
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  janam  sanghikam  labham  parinatam attano parinamesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
        Pattavaggo tatiyo.
           Tassuddanam
   [59] Atirekanca pattanca    unena bandhanena ca
     bhesajjam satakanceva      kupitena achindanam
     duve tantavaya ceva       accekacivarena ca
     charattam vippavasena       attano parinamanati 1-.
      Timsa nissaggiya pacittiya nitthita 2-.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 26-29. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=536&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=536&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=49&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=49              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]