ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [891]  Kati  samatha  vivadadhikaranassa tabbhagiya kati samatha
vivadadhikaranassa  annabhagiya  .  kati  samatha  anuvadadhikaranassa
tabbhagiya  kati  samatha  anuvadadhikaranassa  annabhagiya  .  kati
samatha  apattadhikaranassa  tabbhagiya  kati  samatha apattadhikaranassa
annabhagiya   .   kati   samatha  kiccadhikaranassa  tabbhagiya
kati  samatha  kiccadhikaranassa  annabhagiya  .  dve  samatha
vivadadhikaranassa tabbhagiya sammukhavinayo yebhuyyasika.
   {891.1}  Panca samatha vivadadhikaranassa annabhagiya sativinayo
amulhavinayo   patinnatakaranam   tassapapiyasika  tinavattharako  .
Cattaro  samatha anuvadadhikaranassa tabbhagiya sammukhavinayo sativinayo
amulhavinayo  tassapapiyasika  .  tayo  samatha  anuvadadhikaranassa
annabhagiya  yebhuyyasika  patinnatakaranam  tinavattharako  .  tayo
samatha  apattadhikaranassa  tabbhagiya  sammukhavinayo  patinnatakaranam
tinavattharako  .  cattaro  samatha  apattadhikaranassa  annabhagiya
yebhuyyasika   sativinayo   amulhavinayo   tassapapiyasika  .
Eko  samatho  kiccadhikaranassa  tabbhagiyo  sammukhavinayo  .  cha
samatha   kiccadhikaranassa   annabhagiya   yebhuyyasika  sativinayo
amulhavinayo patinnatakaranam tassapapiyasika tinavattharako.
         Tabbhagiyavaram nitthitam atthamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 264-265. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5363&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5363&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=891&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=891              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]