ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [988] Cha agarava . cha garava . cha vinitavatthuni . cha
samiciyo  .  cha  apattisamutthana . cha chedanaka apattiyo .
Chahakarehi  apattim  apajjati  .  cha anisamsa vinayadhare . cha
paramani  .  charattam  ticivarena vippavasitabbam . cha civarani . cha
rajanani  .  cha  apattiyo  kayato  ca  cittato ca samutthahanti
na  vacato  .  cha apattiyo vacato ca cittato ca samutthahanti
na  kayato  . cha apattiyo kayato ca vacato ca cittato ca
samutthahanti . cha kammani . cha vivadamulani . cha anuvadamulani.
Cha  saraniya  dhamma  3-  . dighaso cha vidatthiyo sugatavidatthiya
tiriyam  cha  vidatthiyo  .  cha  nissayapatippassaddhiyo  acariyamha .
Cha  nhane  anuppannattiyo  .  vippakatacivaram  adaya pakkamati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vinayadhammikena ca . 2 Yu. subhapancakati . 3 idam pathadavyam atirekam
@viya dissati uddane anagatatta. yuropiyapotthakepi na dissati.
Vippakatacivaram samadaya pakkamati.
   [989]  Chahangehi  samannagatena  bhikkhuna  upasampadetabbam
nissayo   databbo   samanero   upatthapetabbo   asekhena
silakkhandhena  samannagato  hoti asekhena samadhikkhandhena samannagato
hoti    asekhena    pannakhandhena   samannagato   hoti
asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti asekhena vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato     hoti    dasavasso    va    hoti
atirekadasavasso va.
   {989.1}   Aparehipi  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
attana  asekhena  silakkhandhena  samannagato  hoti  param  asekhe
silakkhandhe  samadapeta attana asekhena samadhikkhandhena samannagato
hoti  param  asekhe  samadhikkhandhe  samadapeta  attana asekhena
pannakhandhena  samannagato  hoti  param  asekhe  pannakhandhe
samadapeta   attana   asekhena  vimuttikkhandhena  samannagato
hoti  param  asekhe  vimuttikkhandhe  samadapeta  attana asekhena
vimuttinanadassanakkhandhena   samannagato   hoti   param   asekhe
vimuttinanadassanakkhandhe   samadapeta   dasavasso   va   hoti
atirekadasavasso va.
   {989.2}   Aparehipi  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
saddho  hoti  hirima  hoti  ottappi  hoti  araddhaviriyo
Hoti  upatthitassati  hoti  dasavasso  va  hoti  atirekadasavasso
va.
   {989.3}   Aparehipi  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
na  adhisile  silavipanno  hoti na ajjhacare acaravipanno hoti
na  atiditthiya  ditthivipanno  hoti  bahussuto  hoti  pannava
hoti dasavasso va hoti atirekadasavasso va.
   {989.4}   Aparehipi  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
patibalo  hoti antevasim va saddhiviharim va gilanam upatthatum va
upatthapetum  va uppannam 1- anabhiratim vupakasetum va vupakasapetum
va  uppannam  kukkuccam dhammato vinodetum va vinodapetum 2- va
apattim  janati  apattiya  vutthanam janati dasavasso va hoti
atirekadasavasso va.
   {989.5}   Aparehipi  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam  nissayo  databbo  samanero  upatthapetabbo
patibalo  hoti  antevasim  va  saddhiviharim  va abhisamacarikaya
sikkhaya  sikkhapetum  adibrahmacarikaya  sikkhaya  vinetum  abhidhamme
vinetum  abhivinaye  vinetum  uppannam  ditthigatam  dhammato  vivecetum
dasavasso va hoti atirekadasavasso va.
   {989.6}   Aparehipi  chahangehi  samannagatena  bhikkhuna
upasampadetabbam     nissayo     databbo    samanero
upatthapetabbo   apattim   janati   anapattim   janati
@Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho na dissati . 2 Po. Ma. va vinodapetum vati ime patha
@na dissanti.
Lahukam  apattim  janati  garukam  apattim  janati  ubhayani  kho
panassa  patimokkhani  vittharena  svagatani  honti  suvibhattani
suppavattini  suvinicchitani  suttaso  anubyanjanaso  dasavasso  va
hoti atirekadasavasso va.
   [990]  Cha  adhammikani  patimokkhatthapanani  . cha dhammikani
patimokkhatthapananiti.
            Chakkam nitthitam
            tassuddanam
   [991] Agarava garava ca      vinita samicipi ca
    samutthana chedana ceva     akaranisamsena ca
    paramani ca charattam         civaram rajanani ca 1-
    kayato cittato capi       vacato cittatopi ca 1-
    kayavacacittato ca        kammavivadameva ca
    anuvada dighaso ca         tiriyam nissayena ca
    anuppannatti adaya     samadaya tatheva ca
    asekhe samadapeta        saddho adhisilena ca
    gilanabhisamacari         apattadhammadhammikati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 336-339. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6846&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6846&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=988&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=81              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=988              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10606              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10606              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]