ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [71]  Bhutagamapatabyataya  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Alaviya  pannattam . kam arabbhati . alavike bhikkhu arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  alavika  bhikkhu  rukkham  chindimsu  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi samutthati .pe.
   [72]  Annavadake  vihesake  pacittiyam  kattha pannattanti .
Kosambiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  ayasmantam  channam
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  ayasma  channo  sanghamajjhe
apattiya  anuyunjiyamano  annenannam  paticari  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page34.

Tihi samutthanehi samutthati .pe. [73] Ujjhapanake khiyanake pacittiyam kattha pannattanti . Rajagahe pannattam . kam arabbhati . mettiyabhummajake bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam dabbam mallaputtam bhikkhu ujjhapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [74] Sanghikam mancam va pitham va bhisim va koccham va ajjhokase santharitva anuddharitva anapuccha pakkamantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhu sanghikam senasanam ajjhokase santharitva anuddharitva anapuccha pakkamimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe. [75] Sanghike vihare seyyam santharitva anuddharitva anapuccha pakkamantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . sattarasavaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti. Sattarasavaggiya bhikkhu sanghike vihare seyyam santharitva anuddharitva anapuccha pakkamimsu tasmim vatthusmim . eka

--------------------------------------------------------------------------------------------- page35.

Pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe. [76] Sanghike vihare janam pubbupagatam bhikkhum anupakhajja seyyam kappentassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu there bhikkhu anupakhajja seyyam kappesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe. [77] Bhikkhum kupitena anattamanena sanghika vihara nikkaddhantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana bhikkhu sanghika vihara nikkaddhimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [78] Sanghike vihare upari vehasakutiya ahaccapadakam mancam va pitham va abhinisidantassa pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha . Kismim vatthusminti . annataro bhikkhu sanghike vihare upari vehasakutiya ahaccapadakam mancam sahasa abhinisidi tasmim vatthusmim .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati siya kayato samutthati na vacato na cittato siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe. [79] Dvittipariyaye adhitthahitva taduttarim adhitthahantassa pacittiyam kattha pannattanti . kosambiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim vatthusminti . Ayasma channo katapariyositam viharam punappunam chadapesi punappunam limpapesi atibhariko viharo paripati tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [80] Janam sappanakam udakam tinam va mattikam va sincantassa pacittiyam kattha pannattanti . alaviya pannattam . kam arabbhati . alavike bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Alavika bhikkhu janam sappanakam udakam tinampi mattikampi sincimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. Bhutagamavaggo dutiyo. Tassuddanam [81] Rukkhupacchedananceva pesunnujjhapanena ca ajjhokaso viharo ca anupakhajjanikaddhana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Vehasakutilepana sappanakavisincananti. ------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 33-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=687&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=687&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=71&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=71              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]