ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [71]  Bhūtagāmapātabyatāya  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Āḷaviyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āḷavike bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  āḷavikā  bhikkhū  rukkhaṃ  chindiṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [72]  Aññavādake  vihesake  pācittiyaṃ  kattha paññattanti .
Kosambiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  channaṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  channo  saṅghamajjhe
āpattiyā  anuyuñjiyamāno  aññenaññaṃ  paṭicari  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
Tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [73]  Ujjhāpanake  khīyanake  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  mettiyabhummajake bhikkhū
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  bhikkhū  ujjhāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [74]  Saṅghikaṃ  mañcaṃ  vā  pīṭhaṃ  vā  bhisiṃ vā kocchaṃ vā
ajjhokāse   santharitvā  anuddharitvā  anāpucchā  pakkamantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ ajjhokāse santharitvā anuddharitvā
anāpucchā  pakkamiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [75] Saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā anāpucchā
pakkamantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ ārabbhāti . sattarasavaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti.
Sattarasavaggiyā  bhikkhū saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā anuddharitvā
anāpucchā   pakkamiṃsu   tasmiṃ   vatthusmiṃ   .   ekā
Paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
(kaṭhinake) .pe.
   [76]  Saṅghike vihāre jānaṃ pubbūpagataṃ bhikkhuṃ anupakhajja seyyaṃ
kappentassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  there  bhikkhū  anupakhajja  seyyaṃ  kappesuṃ tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na
vācato .pe.
   [77] Bhikkhuṃ kupitena anattamanena saṅghikā vihārā nikkaḍḍhantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  kupitā  anattamanā  bhikkhū  saṅghikā  vihārā
nikkaḍḍhiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [78]  Saṅghike vihāre upari vehāsakuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ
vā  pīṭhaṃ  vā  abhinisīdantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Sāvatthiyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  aññataro  bhikkhu  saṅghike  vihāre  upari
vehāsakuṭiyā  āhaccapādakaṃ  mañcaṃ sahasā abhinisīdi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na vācato na cittato siyā
kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [79]  Dvittipariyāye  adhiṭṭhahitvā  taduttariṃ  adhiṭṭhahantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  kosambiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  channaṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  channo  katapariyositaṃ  vihāraṃ  punappunaṃ chādāpesi punappunaṃ
limpāpesi  atibhāriko  vihāro  paripati  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [80]  Jānaṃ  sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñcantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  āḷaviyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āḷavike  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Āḷavikā  bhikkhū  jānaṃ  sappāṇakaṃ  udakaṃ  tiṇampi  mattikampi siñciṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Bhūtagāmavaggo dutiyo.
           Tassuddānaṃ
   [81] Rukkhupacchedanañceva     pesuññujjhāpanena ca
     ajjhokāso vihāro ca     anupakhajjanikaḍḍhanā
     Vehāsakuṭilepanā        sappāṇakavisiñcananti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 33-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=687              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=687              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=71&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=71              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]