ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1004]  Ekādasa puggalā anupasampannā na upasampādetabbā
upasampannā  nāsetabbā  .  ekādasa  pādukā  akappiyā .
Ekādasa  pattā  akappiyā  .  ekādasa  cīvarāni akappiyāni .
Ekādasa  yāvatatiyakā  .  bhikkhunīnaṃ  ekādasa  antarāyikā dhammā
pucchitabbā  .  ekādasa  cīvarāni  adhiṭṭhātabbāni  .  ekādasa
cīvarāni  na  vikappetabbāni  .  ekādase  aruṇuggamane nissaggiyaṃ
hoti . ekādasa gaṇṭhikā kappiyā . ekādasa vīthā 3- kappiyā.
Ekādasa  paṭhaviyo  akappiyā  .  ekādasa  paṭhaviyo  kappiyā .
Ekādasa  nissayapaṭippassaddhiyo  .  ekādasa  puggalā avandiyā .
Ekādasa paramāni . ekādasa varāni yāciṃsu. Ekādasa sīmādosā.
Akkosakaparibhāsake  puggale  ekādasa  ādīnavā  pāṭikaṅkhā .
Mettāya  cetovimuttiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya yānīkatāya
vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  ekādasānisaṃsā
@Footnote: 1 Yu. pesuññā. Sī. pesuñño . 2 Ma. senāni . 3 Po. Ma. Yu. vidhā.
Pāṭikaṅkhā  sukhaṃ  supati  sukhaṃ  paṭibujjhati  na  pāpakaṃ  supinaṃ
passati  manussānaṃ  piyo  hoti  amanussānaṃ  piyo  hoti  devatā
rakkhanti  nāssa  aggi  vā visaṃ vā satthaṃ vā kamati tuvaṭaṃ cittaṃ
samādhiyati  mukhavaṇṇo  vippasīdati  asammūḷho  kālaṃ  karoti  uttariṃ
appaṭivijjhanto  brahmalokūpago  hoti  mettāya  cetovimuttiyā
āsevitāya  bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya vatthukatāya anuṭṭhitāya
paricitāya susamāraddhāya ime ekādasānisaṃsā pāṭikaṅkhāti.
            Ekādasakaṃ niṭṭhitaṃ.
             Tassuddānaṃ
   [1005] Nāsetabbā pādukā ca    pattā ca cīvarāni ca
        tatiyā pucchitabbā ca     adhiṭṭhānavikappanā
        aruṇā gaṇṭhikā vīthā 1-   akappiyā ca kappiyaṃ
        nissayāvandiyā ceva      paramāni varāni ca
        sīmādosā ca akkosā     mettāyekādasā katāti 2-.
                Ekuttarikaṃ niṭṭhitaṃ.
                  Tassuddānaṃ
   [1006] Ekakā ca dukā ceva       tikā ca catupañcakā
        chasattaṭṭhanavakā ca       dasaekādasāni ca
        hitāya sabbasattānaṃ     ñātadhammena tādinā
        ekuttarikā vimalā       mahāvīrena desitāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vidhā . 2 Po. mettāyekādasakkatāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 352-353. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7184              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7184              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1004&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1004              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10758              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10758              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]