ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1004]  Ekadasa puggala anupasampanna na upasampadetabba
upasampanna  nasetabba  .  ekadasa  paduka  akappiya .
Ekadasa  patta  akappiya  .  ekadasa  civarani akappiyani .
Ekadasa  yavatatiyaka  .  bhikkhuninam  ekadasa  antarayika dhamma
pucchitabba  .  ekadasa  civarani  adhitthatabbani  .  ekadasa
civarani  na  vikappetabbani  .  ekadase  arunuggamane nissaggiyam
hoti . ekadasa ganthika kappiya . ekadasa vitha 3- kappiya.
Ekadasa  pathaviyo  akappiya  .  ekadasa  pathaviyo  kappiya .
Ekadasa  nissayapatippassaddhiyo  .  ekadasa  puggala avandiya .
Ekadasa paramani . ekadasa varani yacimsu. Ekadasa simadosa.
Akkosakaparibhasake  puggale  ekadasa  adinava  patikankha .
Mettaya  cetovimuttiya asevitaya bhavitaya bahulikataya yanikataya
vatthukataya  anutthitaya  paricitaya  susamaraddhaya  ekadasanisamsa
@Footnote: 1 Yu. pesunna. Si. pesunno . 2 Ma. senani . 3 Po. Ma. Yu. vidha.
Patikankha  sukham  supati  sukham  patibujjhati  na  papakam  supinam
passati  manussanam  piyo  hoti  amanussanam  piyo  hoti  devata
rakkhanti  nassa  aggi  va visam va sattham va kamati tuvatam cittam
samadhiyati  mukhavanno  vippasidati  asammulho  kalam  karoti  uttarim
appativijjhanto  brahmalokupago  hoti  mettaya  cetovimuttiya
asevitaya  bhavitaya  bahulikataya  yanikataya vatthukataya anutthitaya
paricitaya susamaraddhaya ime ekadasanisamsa patikankhati.
            Ekadasakam nitthitam.
             Tassuddanam
   [1005] Nasetabba paduka ca    patta ca civarani ca
        tatiya pucchitabba ca     adhitthanavikappana
        aruna ganthika vitha 1-   akappiya ca kappiyam
        nissayavandiya ceva      paramani varani ca
        simadosa ca akkosa     mettayekadasa katati 2-.
                Ekuttarikam nitthitam.
                  Tassuddanam
   [1006] Ekaka ca duka ceva       tika ca catupancaka
        chasattatthanavaka ca       dasaekadasani ca
        hitaya sabbasattanam     natadhammena tadina
        ekuttarika vimala       mahavirena desitati.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vidha . 2 Po. mettayekadasakkatati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 352-353. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7184&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7184&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1004&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1004              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10758              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10758              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]