ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                Uposathādipucchāvissajjanā
   [1007] Uposathakammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ.
Pavāraṇākammassa  ko  ādi  kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānaṃ .
Tajjanīyakammassa  .pe.  niyassakammassa  .pe.  pabbājanīyakammassa
.pe.   paṭisāraṇīyakammassa   .pe.   ukkhepanīyakammassa  .pe.
Parivāsadānassa  .pe.  mūlāya  paṭikassanāya  .pe.  mānattadānassa
.pe.  abbhānassa  .pe.  upasampadākammassa  ko ādi kiṃ majjhe
kiṃ  pariyosānaṃ  .  tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  ko  ādi
kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānaṃ  . niyassakammassa paṭippassaddhiyā .pe.
Pabbājanīyakammassa   paṭippassaddhiyā   .pe.   paṭisāraṇīyakammassa
paṭippassaddhiyā   .pe.  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  ko
ādi  kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ . sativinayassa ko ādi kiṃ majjhe
kiṃ  pariyosānaṃ  .pe.  amūḷhavinayassa  .pe.  tassapāpiyasikāya
.pe.   tiṇavatthārakassa   .pe.  bhikkhunovādakasammatiyā  .pe.
Ticīvarena   avippavāsasammatiyā   .pe.  santhatasammatiyā  .pe.
Rūpiyacchaḍḍakasammatiyā   .pe.   sāṭiyagāhāpakasammatiyā   .pe.
Pattagāhāpakasammatiyā  .pe.  daṇḍasammatiyā  .pe.  sikkāsammatiyā
.pe. Daṇḍasikkāsammatiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ.
   [1008] Uposathakammassako ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti.
Uposathakammassa  sāmaggī  ādi kiriyā majjhe niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ .
Pavāraṇākammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti. Pavāraṇākammassa
sāmaggī ādi kiriyā majjhe niṭṭhānaṃ pariyosānaṃ . Tajjanīyakammassa ko
ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . tajjanīyakammassa vatthu ca puggalo ca
ādi  ñatti  majjhe  kammavācā pariyosānaṃ . niyassakammassa .pe.
Pabbājanīyakammassa     paṭisāraṇīyakammassa     ukkhepanīyakammassa
parivāsadānassa  mūlāya  paṭikassanāya  mānattadānassa  abbhānassa ko
ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti . Abbhānassa vatthu ca puggalo ca ādi
ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ.
   {1008.1} Upasampadākammassa ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti.
Upasampadākammassa puggalo ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ.
Tajjanīyakammassa paṭippassaddhiyā ko ādi kiṃ majjhe kiṃ pariyosānanti.
Tajjanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  sammāvattanā  ādi  ñatti  majjhe
kammavācā  pariyosānaṃ  .  niyassakammassa  .pe.  pabbājanīyakammassa
paṭisāraṇīyakammassa  ukkhepanīyakammassa  paṭippassaddhiyā  ko  ādi
kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānanti  .  ukkhepanīyakammassa paṭippassaddhiyā
sammāvattanā  ādi  ñatti  majjhe  kammavācā  pariyosānaṃ .
Sativinayassa  ko  ādi  kiṃ  majjhe kiṃ pariyosānanti . sativinayassa
Vatthu  ca  puggalo ca ādi ñatti majjhe kammavācā pariyosānaṃ .
Amūḷhavinayassa    .pe.    tassapāpiyasikāya    tiṇavatthārakassa
bhikkhunovādakasammatiyā      ticīvarena     avippavāsasammatiyā
santhatasammatiyā    rūpiyacchaḍḍakasammatiyā    sāṭiyagāhāpakasammatiyā
pattagāhāpakasammatiyā      daṇḍasammatiyā     sikkāsammatiyā
daṇḍasikkāsammatiyā  ko  ādi  kiṃ  majjhe  kiṃ  pariyosānanti .
Daṇḍasikkāsammatiyā  vatthu  ca  puggalo  ca  ādi  ñatti  majjhe
kammavācā pariyosānaṃ.
                   -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 354-356. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7219              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7219              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1007&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=87              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1007              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10804              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10804              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]