ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1024]  Visam  dve  satani  bhikkhunam  sikkhapadani  uddesam
agacchanti  uposathesu  tini  satani  cattari  bhikkhuninam sikkhapadani
uddesam agacchanti uposathesu.
        Chacattalisa bhikkhunam        bhikkhunihi asadharana
        satam timsa ca bhikkhuninam       bhikkhuhi asadharana
        satam sattati cha ceva         ubhinnam asadharana
        satam sattati cattari        ubhinnam samasikkhata.
   [1025] Visam dve satani          bhikkhunam sikkhapadani
        uddesam agacchanti uposathesu  te sunohi yathakatham.
        Parajikani cattari       sanghadisesani bhavanti terasa
                aniyatani dve honti
        nissaggiyani timseva       dvenavuti ca khuddaka
      Cattaro patidesaniya pancasattati sekhiya
visam  dve  satani  cime  honti  bhikkhunam  sikkhapadani  uddesam
agacchanti uposathesu.
   [1026] Tini satani cattari       bhikkhuninam sikkhapadani
        uddesam agacchanti uposathesu  te sunohi yathakatham.
        Parajikani attha        sanghadisesani bhavanti sattarasa
        nissaggiyani timseva       satam satthi ca cha ceva
        khuddakani pavuccanti      attha patidesaniya
        pancasattati sekhiya      tini satani cattari cime honti
     bhikkhuninam sikkhapadani uddesam agacchanti uposathesu.
   [1027] Chacattalisa bhikkhunam       bhikkhunihi asadharana
              te sunohi yathakatham.
        Cha sanghadisesa dvihi aniyatehi
        attha nissaggiya dvadasa tehi
        te honti visati dvevisati khuddaka
             cattaro patidesaniya
     chacattalisa cime honti        bhikkhunam bhikkhuhi asadharana.
   [1028] Satam timsa bhikkhuninam        bhikkhuhi asadharana
                te sunohi yathakatham.
        Parajikani cattari      sanghamha dasa nissare
        Nissaggiyani dvadasa     channavuti ca khuddaka
                attha patidesaniya
        satam timsa cime honti     bhikkhuninam bhikkhuhi asadharana.
   [1029] Satam sattati cha ceva   ubhinnam asadharana
              te sunohi yathakatham.
        Parajikani cattari      sanghadisesani bhavanti solasa
        aniyatani dve hoti      nissaggiya catuvisati
        satam attharasa ceva        khuddakani pavuccanti
             dvadasa patidesaniya
     satam sattati cha cevime honti ubhinnam asadharana.
   [1030] Satam sattati cattari   ubhinnam samasikkhata
             te sunohi yathakatham.
        Parajikani cattari      sanghadisesani bhavanti satta
        nissaggiyani attharasa    samasattati khuddaka
              pancasattati sekhiya
     satam sattati cattari cime honti ubhinnam samasikkhata.
   [1031] Attheva parajika ye      durasada talavatthusamupama
        pandupalaso puthusila     sisacchinnova so naro
        talova matthakacchinno     avirulhi bhavanti te.
   [1032]    Tevisam   sanghadisesa    dve   aniyata
Dvecattalisa nissaggiya
        atthasitisatam pacittiya   dvadasa patidesaniya
        pancasattati sekhiya      tihi samathehi sammanti
        sammukha va 1- patinnaya  tinavattharakena ca.
   [1033] Dve uposatha dve pavarana
         cattari kammani jinena desita
          panceva uddesa caturo bhavanti anannatha
          apattikkhandha ca bhavanti satta.
   [1034] Adhikaranani cattari sattahi samathehi sammanti
          dvihi catuhi tihi        kiccam ekena sammati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 365-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7427&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7427&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1024&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=90              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1024              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]