ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [82]  Asammatena  bhikkhuniyo  ovadantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  asammatā  bhikkhuniyo  ovadiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi
tattha   paññatti   anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā
paññatti   ekā   anuppaññatti   anuppannapaññatti   tasmiṃ
natthi  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti
siyā  vācato  samuṭṭhāti  na  kāyato  na cittato siyā vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato .pe.
   [83]  Atthaṅgate  suriye  bhikkhuniyo  ovadantassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  cūḷapanthakaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . āyasmā
cūḷapanthako  atthaṅgate  suriye  bhikkhuniyo  ovadi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (padasodhamme) .pe.
   [84]  Bhikkhunūpassayaṃ  upasaṅkamitvā  bhikkhuniyo  ovadantassa
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sakkesu paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
Bhikkhū   bhikkhunūpassayaṃ  upasaṅkamitvā  bhikkhuniyo  ovadiṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe.
   [85]  Āmisahetu  bhikkhū  bhikkhuniyo  ovadantīti  bhaṇantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  āmisahetu  bhikkhū  bhikkhuniyo  ovadantīti  bhaṇiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [86]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  cīvaraṃ dentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . aññataro bhikkhu aññātikāya
bhikkhuniyā  cīvaraṃ  adāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [87]  Aññātikāya  bhikkhuniyā  cīvaraṃ  sibbentassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  udāyiṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusaminti  .  āyasmā
udāyi  aññātikāya  bhikkhuniyā  cīvaraṃ  sibbesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
Samuṭṭhāti .pe.
   [88]  Bhikkhuniyā  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhunīhi  saddhiṃ  saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  catūhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  kāyato ca
vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā  kāyato  ca cittato
ca  samuṭṭhāti  na  vācato  siyā kāyato ca vācato ca cittato
ca samuṭṭhāti .pe.
   [89]  Bhikkhuniyā  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaṃ  nāvaṃ  abhirūhantassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhunīhi  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaṃ  nāvaṃ  abhirūhiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [90]  Jānaṃ  bhikkhunīparipācitaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjantassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Devadattaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  devadatto  jānaṃ
Bhikkhunīparipācitaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñji  1-  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti   ekā  anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti
na vācato .pe.
   [91] Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āsmantaṃ  udāyiṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  bhikkhuniyā  saddhiṃ  eko  ekāya  raho nisajjaṃ
kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti   kāyato   ca   cittato
ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
         Ovādavaggo tatiyo.
          Tassuddānaṃ 2-
   [92] Asammato va ovādo    atthaṅgataṃ upassayaṃ
    āmisahetu dentassa      cīvaraṃ sibbanena ca
    saṃvidhāya gamanena         nāvāya abhirūhane
    paripācitaṃ bhattañca       raho vāpi nisīdananti.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 37-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=759              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=759              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=82&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=82              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]