ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [82]  Asammatena  bhikkhuniyo  ovadantassa  pācittiyaṃ  kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  asammatā  bhikkhuniyo  ovadiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi
tattha   paññatti   anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā
paññatti   ekā   anuppaññatti   anuppannapaññatti   tasmiṃ
natthi  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti
siyā  vācato  samuṭṭhāti  na  kāyato  na cittato siyā vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato .pe.
   [83]  Atthaṅgate  suriye  bhikkhuniyo  ovadantassa  pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  cūḷapanthakaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . āyasmā
cūḷapanthako  atthaṅgate  suriye  bhikkhuniyo  ovadi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti (padasodhamme) .pe.
   [84]  Bhikkhunūpassayaṃ  upasaṅkamitvā  bhikkhuniyo  ovadantassa
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sakkesu paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Bhikkhū bhikkhunūpassayaṃ upasaṅkamitvā bhikkhuniyo ovadiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (kaṭhinake) .pe. [85] Āmisahetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadantīti bhaṇantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Chabbaggiyā bhikkhū āmisahetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadantīti bhaṇiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe. [86] Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ dentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . aññataro bhikkhu aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ adāsi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe. [87] Aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusaminti . āyasmā udāyi aññātikāya bhikkhuniyā cīvaraṃ sibbesi tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Samuṭṭhāti .pe. [88] Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato samuṭṭhāti na vācato na cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato siyā kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe. [89] Bhikkhuniyā saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Chabbaggiyā bhikkhū bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvidhāya ekaṃ nāvaṃ abhirūhiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti . Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe. [90] Jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjantassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Devadattaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . devadatto jānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapātaṃ bhuñji 1- tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe. [91] Bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappentassa pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āsmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Āyasmā udāyi bhikkhuniyā saddhiṃ eko ekāya raho nisajjaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe. Ovādavaggo tatiyo. Tassuddānaṃ 2- [92] Asammato va ovādo atthaṅgataṃ upassayaṃ āmisahetu dentassa cīvaraṃ sibbanena ca saṃvidhāya gamanena nāvāya abhirūhane paripācitaṃ bhattañca raho vāpi nisīdananti. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 37-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=759&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=759&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=82&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=82              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]