ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1054] Vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam
hoti kiccadhikaranam . vivadadhikaranam na hoti anuvadadhikaranam na hoti
apattadhikaranam    na    hoti    kiccadhikaranam    .
Apica  vivadadhikaranapaccaya  hoti anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam
hoti kiccadhikaranam . yatha katham viya . idha bhikkhu vivadanti dhammoti va
adhammoti  va  .pe. dutthulla apattiti va adutthulla apattiti
va yam tattha bhandanam kalaho viggaho vivado nanavado annathavado
vipaccataya voharo medhakam idam vuccati vivadadhikaranam. Vivadadhikarane
sangho vivadati vivadadhikaranam . vivadamano anuvadati anuvadadhikaranam .
Anuvadamano  apattim  apajjati  apattadhikaranam . taya apattiya
sangho  kammam karoti kiccadhikaranam . evam vivadadhikaranapaccaya hoti
anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam.
   [1055] Anuvadadhikaranam hoti apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam
hoti vivadadhikaranam . anuvadadhikaranam na hoti apattadhikaranam na hoti
kiccadhikaranam na hoti vivadadhikaranam . apica anuvadadhikaranapaccaya hoti
apattadhikaranam hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam. Yatha katham viya.
Idha  bhikkhu  bhikkhum  anuvadanti  silavipattiya va acaravipattiya va
ditthivipattiya  va ajivavipattiya va yo tattha anuvado anuvadana
anullapana  anubhanana  anusampavankata  abbhussahanata  anubalappadanam
idam vuccati anuvadadhikaranam. Anuvadadhikarane sangho vivadati vivadadhikaranam.
Vivadamano  anuvadati  anuvadadhikaranam  .  anuvadamano  apattim
apajjati  apattadhikaranam  .  taya apattiya sangho kammam karoti
kiccadhikaranam  .  evam  anuvadadhikaranapaccaya  hoti  apattadhikaranam
hoti kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam.
   [1056]   Apattadhikaranam   hoti   kiccadhikaranam   hoti
vivadadhikaranam  hoti  anuvadadhikaranam  .  apattadhikaranam  na  hoti
kiccadhikaranam  na  hoti  vivadadhikaranam  na  hoti anuvadadhikaranam .
Apica   apattadhikaranapaccaya   hoti   kiccadhikaranam   hoti
vivadadhikaranam  hoti  anuvadadhikaranam  .  yatha katham viya . pancapi
apattikkhandha  apattadhikaranam  sattapi  apattikkhandha apattadhikaranam
idam   vuccati   apattadhikaranam   .  apattadhikarane  sangho
vivadati  vivadadhikaranam  .  vivadamano  anuvadati  anuvadadhikaranam .
Anuvadamano   apattim   apajjati  apattadhikaranam  .  taya
apattiya   sangho  kammam  karoti  kiccadhikaranam  .  evam
apattadhikaranapaccaya   hoti  kiccadhikaranam  hoti  vivadadhikaranam
hoti anuvadadhikaranam.
   [1057]  Kiccadhikaranam hoti vivadadhikaranam hoti anuvadadhikaranam
hoti  apattadhikaranam  .  kiccadhikaranam  na  hoti  vivadadhikaranam
na  hoti  anuvadadhikaranam  na  hoti  apattadhikaranam  .  apica
kiccadhikaranapaccaya   hoti  vivadadhikaranam  hoti  anuvadadhikaranam
Hoti  apattadhikaranam  .  yatha  katham  viya  .  ya  sanghassa
kiccayata   karaniyata   apalokanakammam   nattikammam  nattidutiyakammam
natticatutthakammam   idam  vuccati  kiccadhikaranam  .  kiccadhikarane
sangho   vivadati   vivadadhikaranam   .   vivadamano   anuvadati
anuvadadhikaranam  .  anuvadamano apattim apajjati apattadhikaranam .
Taya   apattiya  sangho  kammam  karoti  kiccadhikaranam  .
Evam  kiccadhikaranapaccaya  hoti  vivadadhikaranam  hoti anuvadadhikaranam
hoti apattadhikaranam.
   [1058] Yattha sativinayo tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo
tattha  sativinayo  .  yattha  amulhavinayo  tattha sammukhavinayo yattha
sammukhavinayo  tattha  amulhavinayo  .  yattha  patinnatakaranam  tattha
sammukhavinayo  yattha  sammukhavinayo  tattha  patinnatakaranam  .  yattha
yebhuyyasika tattha sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha yebhuyyasika.
Yattha  tassapapiyasika  tattha  sammukhavinayo yattha sammukhavinayo tattha
tassapapiyasika  .  yattha  tinavattharako  tattha  sammukhavinayo yattha
sammukhavinayo tattha tinavattharako.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7729&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7729&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1054&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=93              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1054              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]