ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1098]  Na  chandagati  gantabbati chandagatim gacchanto katham
chandagatim  gacchati  . idhekacco ayam me upajjhayo va acariyo
va  saddhivihariko  va  antevasiko  va  samanupajjhayako  va
samanacariyako  va  sandittho  va  sambhatto  va natisalohito
vati  tassanukampaya  tassanurakkhaya  adhammam  dhammoti  dipeti
dhammam   adhammoti   dipeti  avinayam  vinayoti  dipeti  vinayam
avinayoti  dipeti  abhasitam  alapitam  tathagatena  bhasitam  lapitam
@Footnote: 1 Ma. vacanamanuppadanam. Yu. dhanamanuppadanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page413.

Tathagatenati dipeti bhasitam lapitam tathagatena abhasitam alapitam tathagatenati dipeti anacinnam tathagatena acinnam tathagatenati dipeti acinnam tathagatena anacinnam tathagatenati dipeti appannattam tathagatena pannattam tathagatenati dipeti pannattam tathagatena appannattam tathagatenati dipeti anapattim apattiti dipeti apattim anapattiti dipeti lahukam apattim garuka apattiti dipeti garukam apattim lahuka apattiti dipeti savasesam apattim anavasesa apattiti dipeti anavasesam apattim savasesa apattiti dipeti dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti imehi attharasahi vatthuhi chandagatim gacchanto bahujanahitaya patipanno hoti bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam imehi attharasahi vatthuhi chandagatim gacchanto khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo ca 1- vinnunam bahunca apunnam pasavati chandagatim gacchanto evam chandagatim gacchati. [1099] Na dosagati gantabbati dosagatim gacchanto katham dosagatim gacchati . idhekacco anattham me acariti aghatam bandhati anattham me caratiti aghatam bandhati anattham me @Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page414.

Carissatiti aghatam bandhati piyassa me manapassa anattham acari anattham carati anattham carissatiti aghatam bandhati appiyassa me amanapassa attham acari attham carati attham carissatiti aghatam bandhati imehi navahi aghatavatthuhi aghato patighato kuddho kodhabhibhuto adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti imehi attharasahi vatthuhi dosagatim gacchanto bahujanahitaya patipanno hoti bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam imehi attharasahi vatthuhi dosagatim gacchanto khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo ca vinnunam bahunca apunnam pasavati dosagatim gacchanto evam dosagatim gacchati. [1100] Na mohagati gantabbati mohagatim gacchanto katham mohagatim gacchati . ratto ragavasena gacchati duttho dosavasena gacchati mulho mohavasena gacchati paramattho ditthivasena gacchati mulho sammulho mohabhibhuto adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti imehi attharasahi vatthuhi mohagatim gacchanto bahujanahitaya patipanno hoti bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page415.

Ahitaya dukkhaya devamanussanam imehi attharasahi vatthuhi mohagatim gacchanto khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo ca vinnunam bahunca apunnam pasavati mohagatim gacchanto evam mohagatim gacchati. [1101] Na bhayagati gantabbati bhayagatim gacchanto katham bhayagatim gacchati . idhekacco ayam visamanissito va gahananissito va balavanissito va kakkhalo pharuso jivitantarayam va brahmacariyantarayam va karissatiti tassa bhaya bhito adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti imehi attharasahi vatthuhi bhayagatim gacchanto bahujanahitaya patipanno hoti bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam imehi attharasahi vatthuhi bhayagatim gacchanto khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo ca vinnunam bahunca apunnam pasavati bhayagatim gacchanto evam bhayagatim gacchati. [1102] Chanda dosa bhaya moha yo dhammam ativattati nihiyati tassa yaso kalapakkheva candimati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 412-415. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8340&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8340&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1098&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=100              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1098              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]