ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [93]  Taduttarim  avasathapindam  bhunjantassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
@Footnote: 1 Yu. paribhunji . 2 Ma. Yu. tassuddanam tassa tassa kandassa ante niddittham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page41.

Bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu anuvasitva anuvasitva avasathapindam bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe. [94] Ganabhojane pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . devadattam arabbha . kismim vatthusminti . devadatto sapariso kulesu vinnapetva vinnapetva bhunji tasmim vatthusmim . eka pannatti satta anuppannattiyo . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe. [95] Paramparabhojane pacittiyam kattha pannattanti . vesaliya pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . Kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu annatra nimantita annatra bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti tisso 1- anuppannattiyo . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe. [96] Dvittipattapure puve patiggahetva taduttarim patigganhantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhu na mattam janitva patiggahesum tasmim vatthusmim . @Footnote: 1 Po. ma catasso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page42.

Eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [97] Bhuttavina pavaritena anatirittam khadaniyam va bhojaniyam va bhunjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu bhuttavi pavarita annatra [1]- bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe. [98] Bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavarentassa pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha . Kismim vatthusminti . annataro bhikkhu bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena bhojaniyena 2- abhihatthum pavaresi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [99] Vikale khadaniyam va bhojaniyam va bhunjantassa pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . Sattarasavaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sattarasavaggiya @Footnote: 1 Po. anatirittam bhojanam . 2 bhojanena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Bhikkhu vikale bhojanam 1- bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe. [100] Sannidhikarakam khadaniyam va bhojaniyam va bhunjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam velatthasisam 2- arabbha. Kismim vatthusminti. Ayasma velatthasiso sannidhikarakam bhojanam bhunji tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe. [101] Panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjantassa pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu panitabhojanani attano atthaya vinnapetva bhunjimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati .pe. [102] Adinnam mukhadvaram aharam aharantassa pacittiyam kattha pannattanti . vesaliya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha . kismim vatthusminti . annataro bhikkhu adinnam @Footnote: 1 Po. bhojaniyam . 2 Ma. Yu. belatthasisam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Mukhadvaram aharam aharesi 1- tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe. Bhojanavaggo catuttho. Tassuddanam [103] Avasathagananceva paramparanca bhojanam dvepattapavarita ceva vikale khadanena ca sannidhipanitanceva adinnam dvarakena cati. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 40-44. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=835&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=835&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=93&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=93              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]