ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [93]  Taduttarim  avasathapindam  bhunjantassa  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye
@Footnote: 1 Yu. paribhunji . 2 Ma. Yu. tassuddanam tassa tassa kandassa ante niddittham.
Bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu anuvasitva
anuvasitva  avasathapindam  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti   eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (elakalomake) .pe.
   [94]  Ganabhojane  pacittiyam  kattha  pannattanti  . rajagahe
pannattam  .  kam  arabbhati  .  devadattam  arabbha  .  kismim
vatthusminti   .   devadatto  sapariso  kulesu  vinnapetva
vinnapetva  bhunji  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  satta
anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake) .pe.
   [95]  Paramparabhojane pacittiyam kattha pannattanti . vesaliya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahule  bhikkhu  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhu  annatra  nimantita
annatra  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti tisso 1-
anuppannattiyo  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (kathinake) .pe.
   [96] Dvittipattapure puve patiggahetva taduttarim patigganhantassa
pacittiyam   kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu  na  mattam  janitva patiggahesum tasmim vatthusmim .
@Footnote: 1 Po. ma catasso.
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [97]  Bhuttavina  pavaritena  anatirittam khadaniyam va bhojaniyam
va  bhunjantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim
vatthusminti  .  sambahula  bhikkhu  bhuttavi pavarita annatra [1]-
bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti eka anuppannatti .
Channam   apattisamutthananam   dvihi   samutthanehi   samutthati
(kathinake) .pe.
   [98]  Bhikkhum  bhuttavim  pavaritam  anatirittena  khadaniyena va
bhojaniyena  va abhihatthum pavarentassa pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  annataro  bhikkhu  bhikkhum  bhuttavim  pavaritam
anatirittena  bhojaniyena  2-  abhihatthum  pavaresi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [99]  Vikale khadaniyam va bhojaniyam va bhunjantassa pacittiyam
kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam  .  kam  arabbhati .
Sattarasavaggiye  bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sattarasavaggiya
@Footnote: 1 Po. anatirittam bhojanam . 2 bhojanena.
Bhikkhu  vikale  bhojanam  1-  bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi samutthanehi samutthati
(elakalomake) .pe.
   [100]  Sannidhikarakam  khadaniyam  va  bhojaniyam va bhunjantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati . ayasmantam velatthasisam 2- arabbha. Kismim vatthusminti.
Ayasma  velatthasiso  sannidhikarakam  bhojanam bhunji tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (elakalomake) .pe.
   [101]   Panitabhojanani  attano  atthaya  vinnapetva
bhunjantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti  . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  panitabhojanani  attano  atthaya  vinnapetva
bhunjimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti eka anuppannatti .
Channam     apattisamutthananam     catuhi     samutthanehi
samutthati .pe.
   [102]  Adinnam mukhadvaram aharam aharantassa pacittiyam kattha
pannattanti  .  vesaliya  pannattam  . kam arabbhati . annataram
bhikkhum  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  annataro bhikkhu adinnam
@Footnote: 1 Po. bhojaniyam .  2 Ma. Yu. belatthasisam.
Mukhadvaram  aharam  aharesi 1- tasmim vatthusmim . eka pannatti
eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi
samutthati (elakalomake) .pe.
          Bhojanavaggo catuttho.
            Tassuddanam
   [103] Avasathagananceva   paramparanca bhojanam
       dvepattapavarita ceva   vikale khadanena ca
       sannidhipanitanceva     adinnam dvarakena cati.
            -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 40-44. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=835&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=835&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=93&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=93              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]