ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1108]  Katham  sannapaniye  thane  sannapeti  .  adhammam
adhammoti  dipento  sannapaniye  thane  sannapeti dhammam dhammoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page418.

Dipento sannapaniye thane sannapeti .pe. dutthullam apattim dutthulla apattiti dipento sannapaniye thane sannapeti adutthullam apattim adutthulla apattiti dipento sannapaniye thane sannapeti evam sannapaniye thane sannapeti. [1109] Katham nijjhapaniye thane nijjhapeti . adhammam adhammoti dipento nijjhapaniye thane nijjhapeti dhammam dhammoti dipento nijjhapaniye thane nijjhapeti .pe. dutthullam apattim dutthulla apattiti dipento nijjhapaniye thane nijjhapeti adutthullam apattim adutthulla apattiti dipento nijjhapaniye thane nijjhapeti evam nijjhapaniye thane nijjhapeti. [1110] Katham pekkhaniye thane pekkhati . adhammam adhammoti dipento pekkhaniye thane pekkhati dhammam dhammoti dipento pekkhaniye thane pekkhati .pe. dutthullam apattim dutthulla apattiti dipento pekkhaniye thane pekkhati adutthullam apattim adutthulla apattiti dipento pekkhaniye thane pekkhati evam pekkhaniye thane pekkhati. [1111] Katham pasadaniye thane pasadeti . adhammam adhammoti dipento pasadaniye thane pasadeti dhammam dhammoti dipento pasadaniye thane pasadeti .pe. dutthullam apattim dutthulla apattiti dipento pasadaniye thane pasadeti adutthullam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page419.

Apattim adutthulla apattiti dipento pasadaniye thane pasadeti evam pasadaniye thane pasadeti. [1112] Katham laddhapakkhomhiti param pakkham avajanati . Idhekacco laddhapakkho hoti laddhaparivaro pakkhava nativa ayam aladdhapakkho aladdhaparivaro na pakkhava na nativati tassa avajananto adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti evam laddhapakkhomhiti param pakkham avajanati. [1113] Katham bahussutomhiti appassutam avajanati . Idhekacco bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ayam appassuto appagamo appadharoti tassa avajananto adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti evam bahussutomhiti appassutam avajanati. [1114] Katham therataromhiti navakataram avajanati . idhekacco thero hoti rattannu cirapabbajito ayam navako appannato appassuto 1- appakatannu imassa vacanam akatam bhavissatiti tassa avajananto adhammam dhammoti dipeti dhammam adhammoti @Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page420.

Dipeti .pe. dutthullam apattim adutthulla apattiti dipeti adutthullam apattim dutthulla apattiti dipeti evam therataromhiti navakataram avajanati. [1115] Asampattam na byaharitabbanti anotinnam bhasam 1- na otaretabbam . sampattam dhammato vinayato na parihapetabbanti yam atthaya sangho sannipatito hoti tam attham dhammato vinayato na parihapetabbam. [1116] Yena dhammenati bhutena vatthuna . yena vinayenati codetva saretva . yena satthusasanenati nattisampadaya anussavanasampadaya . yena dhammena yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vupasammati tatha tam adhikaranam vupasametabbanti {1116.1} anuvijjakena codako pucchitabbo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno pavaranam thapesi kimhi nam thapesi silavipattiya thapesi acaravipattiya thapesi ditthivipattiya thapesiti . so ce evam vadeyya silavipattiya va thapemi acaravipattiya va thapemi ditthivipattiya va thapemiti . So evamassa vacaniyo janati panayasma silavipattim janati acaravipattim janati ditthivipattinti . so ce evam vadeyya janami kho aham avuso silavipattim janami acaravipattim janami @Footnote: 1 Ma. Yu. bharam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page421.

Ditthivipattinti . so evamassa vacaniyo katama panavuso silavipatti katama acaravipatti katama ditthivipattiti . so ce evam vadeyya cattari parajikani terasa sanghadisesa ayam silavipatti thullaccayam pacittiyam patidesaniyam dukkatam dubbhasitam ayam acaravipatti micchaditthi antaggahika ditthi ayam ditthivipattiti. {1116.2} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno pavaranam thapesi ditthena thapesi sutena thapesi parisankaya thapesiti . so ce evam vadeyya ditthena va thapemi sutena va thapemi parisankaya va thapemiti. {1116.3} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno ditthena pavaranam thapesi kinte dittham kinti te dittham kada te dittham kattha te dittham parajikam ajjhapajjanto dittho sanghadisesam ajjhapajjanto dittho thullaccayam ajjhapajjanto dittho pacittiyam ajjhapajjanto dittho patidesaniyam ajjhapajjanto dittho dukkatam ajjhapajjanto dittho dubbhasitam ajjhapajjanto dittho kattha ca tvam ahosi kattha cayam bhikkhu ahosi kinca tvam karosi kincayam bhikkhu karotiti . so ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno ditthena pavaranam thapemi apica sutena pavaranam thapemiti. {1116.4} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno sutena pavaranam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page422.

Thapesi kinte sutam kinti te sutam kada te sutam kattha te sutam parajikam ajjhapannoti sutam sanghadisesam ajjhapannoti sutam thullaccayam ajjhapannoti sutam pacittiyam ajjhapannoti sutam patidesaniyam ajjhapannoti sutam dukkatam ajjhapannoti sutam dubbhasitam ajjhapannoti sutam bhikkhussa sutam bhikkhuniya sutam sikkhamanaya sutam samanerassa sutam samaneriya sutam upasakassa sutam upasikaya sutam rajunam sutam rajamahamattanam sutam titthiyanam sutam titthiyasavakanam sutanti . so ce evam vadeyya na kho aham avuso imassa bhikkhuno sutena pavaranam thapemi apica parisankaya pavaranam thapemiti. {1116.5} So evamassa vacaniyo yam kho tvam avuso imassa bhikkhuno parisankaya pavaranam thapesi kim parisankasi kinti parisankasi kada parisankasi kattha parisankasi parajikam ajjhapannoti parisankasi sanghadisesam ajjhapannoti parisankasi thullaccayam ajjhapannoti parisankasi pacittiyam ajjhapannoti parisankasi patidesaniyam ajjhapannoti parisankasi dukkatam ajjhapannoti parisankasi dubbhasitam ajjhapannoti parisankasi bhikkhussa sutva parisankasi bhikkhuniya sutva parisankasi sikkhamanaya sutva parisankasi samanerassa sutva parisankasi samaneriya sutva parisankasi upasakassa sutva parisankasi upasikaya sutva parisankasi rajunam sutva parisankasi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page423.

Rajamahamattanam sutva parisankasi titthiyanam sutva parisankasi titthiyasavakanam sutva parisankasiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 417-423. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8445&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8445&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1108&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=102              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1108              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]