ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1117] Dittham ditthena sameti       ditthena samsandate dittham
        dittham paticca na upeti      asuddhaparisankito
        so puggalo patinnaya     katabba tena pavarana.
        Sutam sutena sameti         sutena samsandate sutam
        sutam paticca na upeti       asuddhaparisankito
        so puggalo patinnaya     katabba tena pavarana.
        Mutam mutena sameti         mutena samsandate mutam
        mutam paticca na upeti       asuddhaparisankito
        so puggalo patinnaya     katabba tena pavaranati.
   [1118]  Kinte  ditthanti  katama puccha kinti te ditthanti
katama  puccha  kada  te  ditthanti  katama  puccha  kattha  te
ditthanti katama puccha.
   [1119]  Kinte ditthanti vatthupuccha vipattipuccha apattipuccha
ajjhacarapuccha   .  vatthupucchati  atthaparajikanam  vatthupuccha
tevisasanghadisesanam   vatthupuccha   dveaniyatanam   vatthupuccha
dvecattalisanissaggiyanam  vatthupuccha  atthasitisatapacittiyanam vatthupuccha
dvadasapatidesaniyanam  vatthupuccha  dukkatanam  vatthupuccha  dubbhasitanam
vatthupuccha  .  vipattipucchati  silavipattipuccha  acaravipattipuccha
Ditthivipattipuccha ajivavipattipuccha . apattipucchati parajikapattipuccha
sanghadisesapattipuccha   thullaccayapattipuccha   pacittiyapattipuccha
patidesaniyapattipuccha  dukkatapattipuccha  dubbhasitapattipuccha  .
Ajjhacarapucchati dvayandvayasamapattipuccha.
   [1120]  Kinti  te  ditthanti  lingapuccha  iriyapathapuccha
akarapuccha  vippakarapuccha  .  lingapucchati  digham va rassam va
kanham  va  odatam  va  .  iriyapathapucchati  gacchantam va thitam
va  nisinnam  va  nipannam  va  .  akarapucchati gihilinge va
titthiyalinge  va  pabbajitalinge  va  .  vippakarapucchati gacchantam
va thitam va nisinnam va nipannam va.
   [1121]  Kada te ditthanti kalapuccha samayapuccha divasapuccha
utupuccha  .  kalapucchati  pubbanhakale  va  majjhantikakale va
sayanhakale  va  . samayapucchati pubbanhasamaye va majjhantikasamaye
va sayanhasamaye va . divasapucchati purebhattam va pacchabhattam va
rattim va diva va kale va junhe va. Utupucchati hemante va
gimhe va vasse va.
   [1122] Kattha te ditthanti thanapuccha bhumipuccha okasapuccha
padesapuccha  .  thanapucchati  bhumiya  va  pathaviya  va dharaniya
va  jagatiya va . bhumipucchati bhumiya va pabbate va pasane
va  pasade  va  .  okasapucchati  puratthime  va okase
Pacchime va okase uttare va okase dakkhine va okase.
Padesapucchati  puratthime  va padese pacchime va padese uttare
va padese dakkhine va padeseti.
               Mahasangamam nitthitam.
                   Tassuddanam
   [1123] Vatthu nidanam akaro     pubbaparam katakatam
        kammadhikarananceva      samatho chandagami ca
        dosa moha bhaya ceva    sanna nijjhapanena ca
        pekkha pasade pakkhomhi  sutatheratarena ca
        asampattanca sampattam   dhammena vinayena ca
        satthussa sasanenapi     mahasangamanapanati.
                     -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 423-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8550&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8550&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1117&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1117              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]