ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1117] Dittham ditthena sameti       ditthena samsandate dittham
        dittham paticca na upeti      asuddhaparisankito
        so puggalo patinnaya     katabba tena pavarana.
        Sutam sutena sameti         sutena samsandate sutam
        sutam paticca na upeti       asuddhaparisankito
        so puggalo patinnaya     katabba tena pavarana.
        Mutam mutena sameti         mutena samsandate mutam
        mutam paticca na upeti       asuddhaparisankito
        so puggalo patinnaya     katabba tena pavaranati.
   [1118]  Kinte  ditthanti  katama puccha kinti te ditthanti
katama  puccha  kada  te  ditthanti  katama  puccha  kattha  te
ditthanti katama puccha.
   [1119]  Kinte ditthanti vatthupuccha vipattipuccha apattipuccha
ajjhacarapuccha   .  vatthupucchati  atthaparajikanam  vatthupuccha
tevisasanghadisesanam   vatthupuccha   dveaniyatanam   vatthupuccha
dvecattalisanissaggiyanam  vatthupuccha  atthasitisatapacittiyanam vatthupuccha
dvadasapatidesaniyanam  vatthupuccha  dukkatanam  vatthupuccha  dubbhasitanam
vatthupuccha  .  vipattipucchati  silavipattipuccha  acaravipattipuccha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page424.

Ditthivipattipuccha ajivavipattipuccha . apattipucchati parajikapattipuccha sanghadisesapattipuccha thullaccayapattipuccha pacittiyapattipuccha patidesaniyapattipuccha dukkatapattipuccha dubbhasitapattipuccha . Ajjhacarapucchati dvayandvayasamapattipuccha. [1120] Kinti te ditthanti lingapuccha iriyapathapuccha akarapuccha vippakarapuccha . lingapucchati digham va rassam va kanham va odatam va . iriyapathapucchati gacchantam va thitam va nisinnam va nipannam va . akarapucchati gihilinge va titthiyalinge va pabbajitalinge va . vippakarapucchati gacchantam va thitam va nisinnam va nipannam va. [1121] Kada te ditthanti kalapuccha samayapuccha divasapuccha utupuccha . kalapucchati pubbanhakale va majjhantikakale va sayanhakale va . samayapucchati pubbanhasamaye va majjhantikasamaye va sayanhasamaye va . divasapucchati purebhattam va pacchabhattam va rattim va diva va kale va junhe va. Utupucchati hemante va gimhe va vasse va. [1122] Kattha te ditthanti thanapuccha bhumipuccha okasapuccha padesapuccha . thanapucchati bhumiya va pathaviya va dharaniya va jagatiya va . bhumipucchati bhumiya va pabbate va pasane va pasade va . okasapucchati puratthime va okase

--------------------------------------------------------------------------------------------- page425.

Pacchime va okase uttare va okase dakkhine va okase. Padesapucchati puratthime va padese pacchime va padese uttare va padese dakkhine va padeseti. Mahasangamam nitthitam. Tassuddanam [1123] Vatthu nidanam akaro pubbaparam katakatam kammadhikarananceva samatho chandagami ca dosa moha bhaya ceva sanna nijjhapanena ca pekkha pasade pakkhomhi sutatheratarena ca asampattanca sampattam dhammena vinayena ca satthussa sasanenapi mahasangamanapanati. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 423-425. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8550&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8550&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1117&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1117              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]