ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                      Kaṭhinabhedaṃ
   [1124]  Kassa  kaṭhinaṃ  anatthataṃ  kassa  kaṭhinaṃ  atthataṃ kinti
kaṭhinaṃ anatthataṃ kinti kaṭhinaṃ atthataṃ.
   [1125]  Kassa  kaṭhinaṃ  anatthatanti  dvinnaṃ puggalānaṃ anatthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  anatthārakassa  ca  ananumodakassa  ca  imesaṃ  dvinnaṃ
puggalānaṃ anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.
   [1126]  Kassa kaṭhinaṃ atthatanti dvinnaṃ puggalānaṃ atthataṃ hoti
kaṭhinaṃ  atthārakassa  ca  anumodakassa  ca  imesaṃ  dvinnaṃ puggalānaṃ
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ.
   [1127] Kinti kaṭhinaṃ anatthatanti catuvīsatiyā ākārehi anatthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  na  ullikhitamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na
dhovanamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  cīvaravicāraṇamattena  atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  na  chedanamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ na bandhanamattena
atthataṃ   hoti   kaṭhinaṃ   na   ovaṭṭikakaraṇamattena   atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  na  kaṇḍūsakaraṇamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na
daḷhīkammakaraṇamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  anuvātakaraṇamattena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  paribhaṇḍakaraṇamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ
na ovaṭṭeyyakaraṇamattena 1- atthataṃ hoti kaṭhinaṃ na kamalamaddanamattena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  nimittakatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ
@Footnote: 1 Ma. ovaddheyyakaraṇamattena.
Na  parikathākatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ na kukkukatena atthataṃ hoti
kaṭhinaṃ  na  sannidhikatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  nissaggiyena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  akappakatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na
aññatra   saṅghāṭiyā   atthataṃ   hoti  kaṭhinaṃ  na  aññatra
uttarāsaṅgena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  aññatra  antaravāsakena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  aññatra  pañcakena  vā atirekapañcakena
vā  tadaheva  sañchinnena  samaṇḍalīkatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na
aññatra  puggalassa  atthārā  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  na  sammā
ceva  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  tañce  nissīmaṭṭho  anumodati .
Evampi anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.
   [1128]  Nimittakammaṃ  nāma  nimittaṃ  karoti  iminā dussena
kaṭhinaṃ  attharissāmīti  .  parikathā  nāma  parikathaṃ  karoti  imāya
parikathāya  kaṭhinadussaṃ  nibbattessāmīti  . kukkukataṃ nāma anādiyadānaṃ
vuccati  .  sannidhi  nāma  dve  sannidhiyo  karaṇasannidhi  ca  1-
nicayasannidhi ca 1- . nissaggiyaṃ nāma kayiramāne 2- aruṇaṃ udriyati 3-.
Imehi catuvīsatiyā ākārehi anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.
   [1129]  Kinti  kaṭhinaṃ  atthatanti sattarasahi ākārehi atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  ahatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  ahatakappena  atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  pilotikāya  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  paṃsukūlena  atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  pāpaṇikena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  animittakatena
@Footnote: 1 Ma. vā 2 Yu. kariyamāne . 3 Ma. uṭṭhahati.
Atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  aparikathākatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ akukkukatena
atthataṃ   hoti   kaṭhinaṃ  asannidhikatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ
anissaggiyena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  kappakatena  atthataṃ hoti kaṭhinaṃ
saṅghāṭiyā  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  uttarāsaṅgena  atthataṃ  hoti
kaṭhinaṃ  antaravāsakena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  pañcakena  vā
atirekapañcakena  vā  tadaheva  sañchinnena  samaṇḍalīkatena  atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  puggalassa  atthārā  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  sammā
ceva  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  tañce  sīmaṭṭho anumodati . evampi
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Imehi sattarasahi ākārehi atthataṃ hoti kaṭhinaṃ.
   [1130]  Saha kaṭhinassa atthārā kati dhammā jāyanti . saha
kaṭhinassa  atthārā  paṇṇarasa  dhammā  jāyanti  aṭṭha mātikā dve
palibodhā  pañca  ānisaṃsā . saha kaṭhinassa atthārā ime paṇṇarasa
dhammā jāyanti.
   [1131]  Payogassa  katame  dhammā  anantarapaccayena paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo    purejātapaccayena    paccayo   pacchājātapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  .  pubbakaraṇassa  .pe.
Paccuddhārassa  adhiṭṭhānassa  atthārassa  mātikānañca  palibodhānañca
vatthussa    katame    dhammā   anantarapaccayena   paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
Paccayo    purejātapaccayena    paccayo   pacchājātapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo.
   [1132]  Pubbakaraṇaṃ  payogassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   payogo   pubbakaraṇassa   purejātapaccayena
paccayo  .  pubbakaraṇaṃ  payogassa  pacchājātapaccayena  paccayo .
Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo.
   [1133]  Paccuddhāro  pubbakaraṇassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   pubbakaraṇaṃ   paccuddhārassa   purejātapaccayena
paccayo  .  paccuddhāro pubbakaraṇassa pacchājātapaccayena paccayo .
Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo.
   [1134]  Adhiṭṭhānaṃ  paccuddhārassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   paccuddhāro   adhiṭṭhānassa   purejātapaccayena
paccayo  .  adhiṭṭhānaṃ  paccuddhārassa pacchājātapaccayena paccayo .
Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo.
   [1135]  Atthāro  adhiṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   adhiṭṭhānaṃ   atthārassa   purejātapaccayena
Paccayo  .  atthāro  adhiṭṭhānassa  pacchājātapaccayena paccayo .
Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo.
   [1136]  Mātikā ca palibodhā ca atthārassa anantarapaccayena
paccayo   samanantarapaccayena   paccayo  nissayapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena  paccayo  .  atthāro  mātikānañca palibodhānañca
purejātapaccayena  paccayo  .  mātikā ca palibodhā ca atthārassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  paṇṇarasa  dhammā  sahajātapaccayena
paccayo.
   [1137] Āsā ca anāsā ca vatthussa anantarapaccayena paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo  .  vatthu  āsānañca  anāsānañca  purejātapaccayena
paccayo  .  āsā  ca  anāsā  ca  vatthussa pacchājātapaccayena
paccayo. Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo.
   [1138]  Pubbakaraṇaṃ  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ
kiṃsambhāraṃ   kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  paccuddhāro  kiṃnidāno  kiṃsamudayo
kiṃjātiko   kiṃpabhavo   kiṃsambhāro  kiṃsamuṭṭhāno  .  adhiṭṭhānaṃ
kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kiṃsambhāraṃ  kiṃsamuṭṭhānaṃ .
Atthāro  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  kiṃsambhāro
kiṃsamuṭṭhāno  .  mātikā  ca  palibodhā  ca  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  kiṃsambhārā  kiṃsamuṭṭhānā  .  āsā  ca
Anāsā  ca  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  kiṃsambhārā
kiṃsamuṭṭhānā  .  pubbakaraṇaṃ  payoganidānaṃ  payogasamudayaṃ  payogajātikaṃ
payogappabhavaṃ     payogasambhāraṃ     payogasamuṭṭhānaṃ    .
Paccuddhāro   pubbakaraṇanidāno   pubbakaraṇasamudayo  pubbakaraṇajātiko
pubbakaraṇappabhavo   pubbakaraṇasambhāro   pubbakaraṇasamuṭṭhāno   .
Adhiṭṭhānaṃ   paccuddhāranidānaṃ   paccuddhārasamudayaṃ   paccuddhārajātikaṃ
paccuddhārappabhavaṃ   paccuddhārasambhāraṃ   paccuddhārasamuṭṭhānaṃ   .
Atthāro   adhiṭṭhānanidāno   adhiṭṭhānasamudayo   adhiṭṭhānajātiko
adhiṭṭhānappabhavo adhiṭṭhānasambhāro adhiṭṭhānasamuṭṭhāno.
   {1138.1} Mātikā . palibodhā ca atthāranidānā atthārasamudayā
atthārajātikā  atthārappabhavā  atthārasambhārā  atthārasamuṭṭhānā .
Āsā  ca  anāsā  ca  vatthunidānā  vatthusamudayā  vatthujātikā
vatthuppabhavā  vatthusambhārā  vatthusamuṭṭhānā  .  payogo  kiṃnidāno
kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  kiṃsambhāro  kiṃsamuṭṭhāno . pubbakaraṇaṃ
.pe. paccuddhāro adhiṭṭhānaṃ atthāro mātikā ca palibodhā ca vatthu āsā
ca anāsā ca kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā kiṃsambhārā kiṃsamuṭṭhānā.
Payogo hetunidāno hetusamudayo hetujātiko hetuppabhavo hetusambhāro
hetusamuṭṭhāno  .  pubbakaraṇaṃ  .pe.  paccuddhāro  adhiṭṭhānaṃ
Atthāro mātikā ca palibodhā ca vatthu āsā ca anāsā ca hetunidānā
hetusamudayā  hetujātikā hetuppabhavā hetusambhārā hetusamuṭṭhānā .
Payogo kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavo kiṃsambhāro kiṃsamuṭṭhāno.
Pubbakaraṇaṃ .pe. paccuddhāro adhiṭṭhānaṃ atthāro mātikā ca palibodhā ca
vatthu  āsā  ca anāsā ca kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā
kiṃsambhārā  kiṃsamuṭṭhānā  .  payogo  paccayanidāno  paccayasamudayo
paccayajātiko  paccayappabhavo  paccayasambhāro  paccayasamuṭṭhāno .
Pubbakaraṇaṃ .pe. paccuddhāro adhiṭṭhānaṃ atthāro mātikā ca palibodhā
ca vatthu āsā ca anāsā ca paccayanidānā paccayasamudayā paccayajātikā
paccayappabhavā paccayasambhārā paccayasamuṭṭhānā.
   [1139]  Pubbakaraṇaṃ  katīhi  dhammehi  saṅgahitaṃ  .  pubbakaraṇaṃ
sattahi  dhammehi  saṅgahitaṃ  dhovanena  vicāraṇena chedanena bandhanena
sibbanena  rajanena  kappakaraṇena  .  pubbakaraṇaṃ  imehi  sattahi
dhammehi  saṅgahitaṃ  .  paccuddhāro  katīhi  dhammehi  saṅgahito .
Paccuddhāro  tīhi  dhammehi  saṅgahito  saṅghāṭiyā  uttarāsaṅgena
antaravāsakena  .  adhiṭṭhānaṃ  katīhi  dhammehi saṅgahitaṃ . adhiṭṭhānaṃ
tīhi  dhammehi  saṅgahitaṃ  saṅghāṭiyā uttarāsaṅgena antaravāsakena .
Atthāro   katīhi   dhammehi   saṅgahito   .   atthāro
Ekena dhammena saṅgahito vacībhedena.
   [1140] Kaṭhinassa kati mūlāni kati vatthūni kati bhūmiyo. Kaṭhinassa
ekaṃ mūlaṃ saṅgho . tīṇi vatthūni saṅghāṭi uttarāsaṅgo antaravāsako.
Cha bhūmiyo khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ sāṇaṃ bhaṅgaṃ.
   [1141]  Kaṭhinassa  ko  ādi  kiṃ majjhe kiṃ pariyosānaṃ .
Kaṭhinassa pubbakaraṇaṃ ādi kiriyā majjhe atthāro pariyosānaṃ.
   [1142]  Katīhaṅgehi  samannāgato  puggalo  abhabbo  kaṭhinaṃ
attharituṃ  katīhaṅgehi  samannāgato  puggalo bhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ .
Aṭṭhahaṅgehi  samannāgato  puggalo  abhabbo  kaṭhinaṃ  attharituṃ .
Aṭṭhahaṅgehi   samannāgato   puggalo  bhabbo  kaṭhinaṃ  attharituṃ
katamehi  aṭṭhahaṅgehi samannāgato puggalo abhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ .
Pubbakaraṇaṃ  na  jānāti  paccuddhāraṃ  na  jānāti  adhiṭṭhānaṃ  na
jānāti  atthāraṃ  na  jānāti  mātikaṃ  na  jānāti  palibodhaṃ
na  jānāti  uddhāraṃ  na  jānāti ānisaṃsaṃ na jānāti . imehi
aṭṭhahaṅgehi  samannāgato  puggalo  abhabbo  kaṭhinaṃ  attharituṃ .
Katamehi  aṭṭhahaṅgehi  samannāgato puggalo bhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ .
Pubbakaraṇaṃ   jānāti  paccuddhāraṃ  jānāti  adhiṭṭhānaṃ  jānāti
atthāraṃ  jānāti  mātikaṃ  jānāti  palibodhaṃ  jānāti  uddhāraṃ
jānāti  ānisaṃsaṃ  jānāti  .  imehi  aṭṭhahaṅgehi  samannāgato
puggalo bhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 426-433. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8600              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8600              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1124&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1124              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11497              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11497              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]