ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page434.

[1143] Katinam puggalanam kathinatthara na ruhanti katinam puggalanam kathinatthara ruhanti . tinnam puggalanam kathinatthara na ruhanti tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti . katamesam tinnam puggalanam kathinatthara na ruhanti . nissimattho anumodati anumodanto na vacam bhindati vacam bhindanto na param vinnapeti . Imesam tinnam puggalanam kathinatthara na ruhanti . katamesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti . simattho anumodati anumodanto vacam bhindati vacam bhindanto param vinnapeti . Imesam tinnam puggalanam kathinatthara ruhanti. [1144] Kati kathinatthara na ruhanti kati kathinatthara ruhanti . tayo kathinatthara na ruhanti tayo kathinatthara ruhanti . katame tayo kathinatthara na ruhanti . vatthuvipannanceva hoti kalavipannanca karanavipannanca . ime tayo kathinatthara na ruhanti . katame tayo kathinatthara ruhanti . vatthusampannanceva hoti kalasampannanca karanasampannanca . ime tayo kathinatthara ruhanti. [1145] Kathinam janitabbam kathinattharo janitabbo kathinassa attharamaso janitabbo kathinassa attharavipatti janitabba kathinassa attharasampatti janitabba nimittakammam janitabbam parikatha janitabba kukkukatam janitabbam sannidhi janitabba

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

Nissaggiyam janitabbam. [1146] Kathinam janitabbanti tesanneva dhammanam sangaho samavayo namam namakammam namadheyyam nirutti byanjanam abhilapo yadidam kathinanti . kathinassa attharamaso janitabboti vassanassa pacchimo maso janitabbo . kathinassa attharavipatti janitabbati catuvisatiya akarehi kathinassa attharavipatti janitabba . kathinassa attharasampatti janitabbati sattarasahi akarehi kathinassa attharasampatti janitabba . nimittakammam janitabbanti nimittam karoti imina dussena kathinam attharissamiti . parikatha janitabbati parikatham karoti imaya parikathaya kathinadussam nibbattessamiti . Kukkukatam janitabbanti anadiyadanam janitabbam . sannidhi janitabbati dve sannidhiyo janitabba karanasannidhi ca 1- nicayasannidhi ca 1- . Nissaggiyam janitabbanti kayiramane arunam udriyati 2-. [1147] Kathinattharo janitabboti sace sanghassa kathinadussam uppannam hoti sanghena katham patipajjitabbam attharakena katham patipajjitabbam anumodakena katham patipajjitabbam . sanghena nattidutiyena kammena kathinattharakassa bhikkhuno databbam . tena kathinattharakena bhikkhuna tadaheva dhovitva vimajjitva vicaretva chinditva sibbetva rajitva kappam katva kathinam attharitabbam . sace sanghatiya kathinam attharitukamo hoti poranika sanghati @Footnote: 1 Ma. va . 2 Ma. utthahati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

Paccuddharitabba nava sanghati adhitthatabba imaya sanghatiya kathinam attharamiti vaca bhinditabba . sace uttarasangena kathinam attharitukamo hoti poranako uttarasango paccuddharitabbo navo uttarasango adhitthatabbo imina uttarasangena kathinam attharamiti vaca bhinditabba . sace antaravasakena kathinam attharitukamo hoti poranako antaravasako paccuddharitabbo navo antaravasako adhitthatabbo imina antaravasakena kathinam attharamiti vaca bhinditabba . tena kathinattharakena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo atthatam bhante sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodathati. {1147.1} Tehi anumodakehi bhikkhuhi ekamsam uttarasangam karitva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo atthatam avuso sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodamati . tena kathinattharakena bhikkhuna sambahule bhikkhu upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva anjalim paggahetva evamassa vacaniya atthatam bhante sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodathati . tehi anumodakehi bhikkhuhi ekamsam uttarasangam karitva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo atthatam avuso sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodamati . tena kathinattharakena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

Anjalim paggahetva evamassa vacaniyo atthatam avuso sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodahiti . tena anumodakena bhikkhuna ekamsam uttarasangam karitva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo atthatam avuso sanghassa kathinam dhammiko kathinattharo anumodamiti. [1148] Sangho kathinam attharati gano kathinam attharati puggalo kathinam attharatiti . na sangho kathinam attharati na gano kathinam attharati puggalo kathinam attharatiti . hanci na sangho kathinam attharati na gano kathinam attharati puggalo kathinam attharati sanghassa anatthatam hoti kathinam ganassa anatthatam hoti kathinam puggalassa atthatam hoti kathinam . sangho patimokkham uddisati gano patimokkham uddisati puggalo patimokkham uddissatiti. {1148.1} Na sangho patimokkham uddisati na gano patimokkham uddisati puggalo patimokkham uddisatiti . hanci na sangho patimokkham uddisati na gano patimokkham uddisati puggalo patimokkham uddisati sanghassa anuddittham hoti patimokkham ganassa anuddittham hoti patimokkham puggalassa uddittham hoti patimokkham . Sanghassa samaggiya ganassa samaggiya puggalassa uddesa sanghassa uddittham hoti patimokkham ganassa udadittham hoti patimokkham puggalassa uddittham hoti patimokkham . evameva na sangho kathinam attharati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page438.

Na gano kathinam attharati puggalo kathinam attharati sanghassa anumodanaya ganassa anumodanaya puggalassa atthara sanghassa atthatam hoti kathinam ganassa atthatam hoti kathinam puggalassa atthatam hoti kathinanti. [1149] Pakkamanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Pakkamanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam civarapalibodho pathamam chijjati tassa saha bahisimagamana avasapalibodho chijjati. [1150] Nitthanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Nitthanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page439.

Avasapalibodho pathamam chijjati civare nitthite civarapalibodho chijjati. [1151] Sannitthanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Sannitthanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam dve palibodha apubbam acarimam chijjanti. [1152] Nasanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Nasanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam avasapalibodho pathamam chijjati civare natthe civarapalibodho chijjati. [1153] Savanantiko kathinuddharo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Savanantiko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam civarapalibodho pathamam chijjati tassa saha savanena avasapalibodho chijjati. [1154] Asavacchediko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Asavacchediko kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam avasapalibodho pathamam chijjati civarasaya upacchinnaya civarapalibodho chijjati. [1155] Simatikkantiko 1- kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami @Footnote: 1 Ma. simatikkamanantiko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Katamo palibodho pathamam chijjati. Simatikkantiko 1- kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam civarapalibodho pathamam chijjati tassa bahisimagatassa 2- avasapalibodho chijjati. [1156] Sahubbharo kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham pucchami katamo palibodho pathamam chijjati. Sahubbharo kathinuddharo vutto adiccabandhuna etanca taham vissajjissam dve palibodha apubbam acarimam chijjantiti. [1157] Kati kathinuddhara sanghadhina kati kathinuddhara puggaladhina kati kathinuddhara neva sanghadhina na puggaladhina . Eko kathinuddharo sanghadhino antarubbharo . cattaro kathinuddhara puggaladhina pakkamanantiko nitthanantiko sannitthanantiko simatikkantiko . cattaro kathinuddhara neva sanghadhina na puggaladhina nasanantiko savanantiko asavacchediko sahubbharo. @Footnote: 1 Ma. simatikkamantiko.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

[1158] Kati kathinuddhara antosimaya uddhariyanti kati kathinuddhara bahisimaya uddhariyanti 1- kati kathinuddhara siya antosimaya uddhariyanti siya bahisimaya uddhariyanti 1-. Dve kathinuddhara antosimaya uddhariyanti antarubbharo sahubbharo . tayo kathinuddhara bahisimaya uddhariyanti 1- pakkamanantiko savanantiko simatikkantiko . cattaro kathinuddhara siya antosimaya uddhariyanti siya bahisimaya uddhariyanti 1- nitthanantiko sannitthanantiko nasanantiko asavacchediko. [1159] Kati kathinuddhara ekuppada ekanirodha kati kathinuddhara ekuppada nananirodha . dve kathinuddhara ekuppada ekanirodha antarubbharo sahubbharo . avasesa kathinuddhara ekuppada nananirodhati. Kathinabhedam 2- nitthitam. Tassuddanam [1160] Kassa kinti pannarasa dhamma nidanahetupaccaya sangahamulamadi ca atthapuggalabheda tinnam tayo janitabba attharauddesena ca palibodhadhina sima ca uppadanirodhena cati 3-. Parivaram nitthitam. @Footnote: 1 Ma. Yu. uddhariyyanti . 2 Ma. Yu. kathinabhedo nitthito. @3 marammara yuropiyapotthakesu agatuddanam yebhuyyena visadisam hoti. icchantena @tattha oloketabbam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 434-442. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8757&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8757&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1143&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1143              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]